Polecamy
35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Logo nie jest już kluczem do sukcesu – o relacjach NGO z biznesem

Logo nie jest już kluczem do sukcesu – o relacjach NGO z biznesem

Cele i priorytety, jakimi biznes kieruje się wchodząc w relacje z sektorem pozarządowym, uległy zmianie. Dlatego strategie organizacji, które jeszcze 10-15 lat temu były efektywne, dziś już nie działają. Jaki jest więc przepis na dobrą współpracę między organizacjami a biznesem?

Studenci Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, w ramach ścieżki specjalizacyjnej „Organizacje pozarządowe. Współpraca międzysektorowa”, na podstawie studiów przypadków oraz analizy danych zastanych, sformułowali osiem zasad prowadzących do dobrej współpracy organizacji pozarządowej ze strefy kultury z biznesem.

Stały się one punktem wyjścia do debaty na temat wyzwań i szans związanych z budowaniem relacji między organizacjami z biznesem, w której udział wzięli: Tadeusz Janiewicz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Magdalena Pękacka, dyrektorka Forum Darczyńców oraz Bogna Świątkowska, prezeska Fundacji Bęc Zmiana. Dalej...

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP