Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Kiermasz książek organizowany przez bibliotekę

Data dodania: 16.06.2017

Kiermasz książek organizowany przez bibliotekę

Biblioteka organizuje spotkania autorskie, realizując w ten sposób swoje cele statutowe. W trakcie spotkań bibliotekarz w uzgodnieniu z wydawnictwem sprzedaje książki danego autora. Sprzedawane książki są własnością wydawnictwa. W tym przypadku, promując autora i książki, biblioteka nie osiąga korzyści w postaci wynagrodzenia, natomiast wydawca przekazuje bibliotece bezpłatnie umówioną liczbę książek.

Jak — zgodnie w przepisami — zorganizować kiermasz książek w bibliotece?

Przede wszystkim tego rodzaju działalność musi mieć swoje oparcie w statucie biblioteki. Następnie należy sporządzić regulamin takiej imprezy. Wreszcie istotne jest zawarcie niezbędnych umów, np. z podmiotami biorącymi udział w kiermaszu.

Instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Statut zawiera zaś m.in. zakres działalności (art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Zakres działalności obejmuje nie tylko wskazanie celów statutowych będących przedmiotem działalności instytucji kultury, ale także metody, formy realizowania tych celów. Zapisy w statucie nie muszą precyzyjnie określać, w jakiej formie instytucja zamierza realizować cele statutowe. Dalej...

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP