Polecamy
31,00 PLN 39,00 PLN

Dokonana analiza siedemnastu artykułów pokonferencyjnych na temat książki, zawodu bibliotekarza... więcej >

Marzec w WBP w Krakowie

Data dodania: 21.03.2011

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na:

  • Gmina Zielonki

24 marca 2011 r. o godz. 13.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (I piętro) odbędzie się otwarcie wystawy "Gmina Zielonki". Zielonki są jedną z najdynamiczniej rozwijających się gmin małopolskich, a jednocześnie typową gminą podmiejską, której rolniczy dotychczas charakter pod wpływem bliskości miasta, ulega przekształceniu. Gmina staje się zielonym przedmieściem Krakowa o wkomponowanej w krajobraz zabudowie mieszkalnej . Co roku ponad 300 osób, głównie z Krakowa, wybiera Zielonki na nowy dom dla swojej rodziny. Przyczyniają się do tego dogodne warunki inwestowania i systematyczna rozbudowa infrastruktury.

Zielonki i Bibice należały do najsławniejszych i najbogatszych wsi staropolskich. Kościół w Zielonkach podlegał przez pewien okres Kolegiacie św. Anny w Krakowie, do Krakowa transportowano chleb, miód i warzywa. Na terenie gminy znajdują się bardzo ciekawe pod względem architektonicznym zabytkowe budowle, pierwszy od strony Krakowa na Szlaku Orlich Gniazd zamek w Korzkwi, w którym obecnie działa stylowy hotel, odrestaurowany poaustriacki fort 45 Zielonki Marszowiec, w którym mieści się hotel Twierdza i inne forty odrestaurowane bądź w ruinie, które znajdują się na szlaku Twierdzy Kraków. Prócz nich cennym zabytkiem jest późnogotycki z elementami renesansowymi kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach. Wzniesiony w 1 poł. XVI w., aż do 1878 roku pozostawał filialnym akademickiego kościoła św. Anny w Krakowie. Przypomina o tym umieszczony w 1726 roku na frontonie świątyni herb Akademii Krakowskiej. Kościół zachował się bez większych zmian, choć jego zachodnią fasadę zmieniono w latach 60. XX w. przybudówką z trójkątnym frontonem. Kolejnym zabytkiem jest Kościół parafialny pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Korzkwi, przewyższa ulokowany na przeciwległym wzgórzu zamek o 13 m. Obecną świątynię ufundował w 1623 roku Aleksander Ługowski, starosta lelowski nadając jej obronny charakter. Surowość bryły kościoła kontrastuje z bogatym, niemal jednolicie barokowym wyposażeniem jego wnętrza.

Obecnie gmina Zielonki słynie z najbardziej pożądanych pod budownictwo mieszkaniowe terenów podkrakowskich. Malowniczość krajobrazu sprawia, że na obszarze gminy leżą fragmenty parków krajobrazowych, Dolinek Krakowskich i Parku Dłubniańskiego. Zielonki są najbliżej położoną gminą od centrum Krakowa, odległą w linii prostej od Rynku Głównego o zaledwie 5km. Z wyżej położonych miejsc gminy rozciąga się wspaniała panorama miasta. Na terenie gminy działają trzy stadniny koni. Uprawianie sportu możliwe jest w gminie przez cały rok, działa hala sportowa, wyznaczone są trasy rowerowe, tereny rekreacyjne, boiska i place zabaw. Jest ważnym ośrodkiem podkrakowskiego folkloru. Do dziś żywe są tradycje Pucheroków, przebranych w wysokie czapy chłopców od XVII wieku odwiedzających w Niedzielę Palmową gospodarstwa i w zamian za dary wygłaszających mówione gwarą, wierszowane oracje. Działa również grupa kolędnicza Herody, wielokrotnie nagradzana w konkursach.
Wystawa czynna od 24.03.2011 do 1.06.2011.

  • Planowanie kariery zawodowej

W czwartek 24 marca w godzinach 9.00-12.00 w Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1, sala 256) odbędą się zajęcia aktywizacyjne z cyklu "Planowanie kariery zawodowej".
Zajęcia skierowane są do osób zainteresowanych podjęciem pracy lub stażu, a prowadzone przez specjalistów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Celem spotkania jest wyzwolenie kreatywności oraz nowego sposobu myślenia o przyszłości zawodowej. Uczestnicy poznają koncepcję rozwoju zawodowego, modele kariery oraz etapy planowania drogi zawodowej. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli dodatkowo wypełnić kwestionariusz Scheina w celu określenia rodzaju kariery zawodowej, bądź potwierdzenia dokonanych wyborów.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza zapisów (www.cibie.pl) bądź kontakt z: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, tel. 012/ 42 40 738, e-mail: centrum@wup-krakow.pl

  • Fianł IV Edycji Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania

30.03.2011r. o godz. 10.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbędzie się finał IV edycji Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania - uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.
Konkurs organizowany wspólnie przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich - Oddział w Krakowie.

  • POMAGAM.BO

31 marca w godzinach 10.00-11.30 w Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1, sala 256) odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne "Wolontariat ma wiele form!".Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się czym jest Europejski Rok Wolontariatu i jakie szanse ze sobą niesie. Zaprezentowane zostaną aktualne wydarzenia oraz konkursy związane z ERW 2011. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat idei wolontariatu, dotyczących go zasad obowiązujących w Polsce i dowiedzą się, jak wiele form wolontariatu obecnie istnieje. Przedstawiona zostanie też kampania promująca wolontariat "Pomagam.bo".

Spotkanie poprowadzi Aneta Godynia z Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej. Zapisy poprzez formularz elektroniczny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły: www.rajska.info

  • Dni Papieskie

Od 14. kwietnia do 30 maja br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie na II piętrze prezentowana będzie zbiorowa wystawa fotograficzna "Dni papieskie". Otwarciu ekspozycji towarzyszyć będzie spotkanie pt.: "Miejsca w Krakowie związane z osobą Jana Pawła II" (slajdy i gawęda), które rozpocznie się 14. kwietnia o godz. 17.30 w sali 247.

28 kwietnia, godz. 18.00 w WBP w Krakowie (sala 247) odbędzie się "Wieczór poezji Karola Wojtyły". Wydarzenia związane z beatyfikacją Jana Pawła II przygotowywane są przez WBP w Krakowie przy współpracy z Fundacją "Dzieło Nowego Tysiąclecia".


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP