Polecamy
26,00 PLN 32,00 PLN

  Żyjemy w bardzo „ciekawych czasach”, w dobie dynamicznej transformacji komunikacji... więcej >

Kongres Bibliotek Pomorza Zachodniego. Uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia SBP i 70-lecia SBP na Pomorzu Zachodnim w Okręgu Zachodniopomorskim SBP.

21 czerwca 2017 w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbył się Kongres Bibliotek Pomorza Zachodniego zorganizowany przez Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego z okazji jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i 70-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Pomorzu Zachodnim.
 
 
 
 
 
 
Pierwsza część Kongresu poświęcona była sprawom związanym z jubileuszem.
 
Po uroczystych powitaniach zaproszonych gości przez gospodarza miejsca Lucjana Bąbolewskiego - Dyr. Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, członka Koła 1 OS SBP oraz podziękowaniach Małgorzaty Bartosik - Przewodniczącej Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego SBP - dla członków zrzeszonych zarówno za dotychczasowe trwanie, jak i owocną działalność w strukturach Stowarzyszenia, głos zabrał Bartłomiej Mroczkowski - Dyrektor Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, który odczytał list od Marszałka – Olgierda Geblewicza - skierowany do zachodniopomorskich bibliotekarzy.
 
 
 
 
 
 
 
Cecylia Judek - członkini Komisji Komunikacji Społecznej OZ SBP – przybliżyła początki działalności SBP na Pomorzu Zachodnim i związanych z nim ludzi; zaprosiła na wystawę “Zasłużeni ludzie kultury - działacze SBP w bibliotekach zachodniopomorskich”, prezentującą dwadzieścia sylwetek osób, którzy swoją działalnością i aktywnością zapisali się trwale w dziejach zachodniopomorskiego bibliotekarstwa; przedstawiła wyniki konkursu ogłoszonego wśród studentów Kierunku Wzornictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego na okolicznościowy exlibris 100-lecia SBP 70-lecia SBP na Pomorzu Zachodnim oraz zaprosiła na pokonkursową wystawę.
 
 
 
 
Agnieszka Borysowska - redaktorka monografii “Zachodniopomorskie SBP z perspektywy dziesięcioleci (1945-2016)” (Szczecin 2017) - powiedziała o znaczeniu tej publikacji dla środowiska bibliotekarskiego, istotnej nie tylko ze względu zachowanie pamięci o historii SBP w naszym regionie oraz o ludziach, którzy ją tworzyli i tworzą, ale także historię instytucji, w których funkcjonują struktury SBP. Jej walorem jest również to, że monografia jest efektem wspólnego zaangażowania, budującego wspólnotę zawodową i koleżeńską.
 
 
 
 
Marta Kostecka - Przewodnicząca Oddziału Szczecińskiego SBP i koordynatorka zachodniopomorskiej akcji “Poczekalnia-poczytalnia. Czekając, czytajmy” ogłosiła wyniki dotychczasowych zgłoszeń uczestników akcji (50 punktów w miejscowościach: Postomino, Jarosławiec, Sławno, Koszalin, Białogard, Myślibórz, Tychowo, Choszczno, Szczecin, Stargard, Police, Chojna, Nowogard, Kamień Pomorski, Gryfino, Barlinek), zapowiedziała wsparcie finansowe dla lokalnych organizatorów akcji i zaprosiła koła OZ SBP/biblioteki do współuczestnictwa (akcja trwa przez cały 2017 rok).
 
 
 
Część jubileuszową zakończyło wręczanie odznaczeń, dyplomów i listów gratulacyjnych SBP, w tym: Specjalne Podziękowanie Zarządu Głównego SBP, Honorowe Odznaki SBP, Listy Gratulacyjne Zarządu Głównego SBP, Dyplomy Okręgu Zachodniopomorskiego SBP. Wręczali: Krzysztof Marcinowski / członek Zarządu Głównego SBP, Małgorzat Bartosik / Przewodniczącej Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego SBP (lista osób uhonorowanych poniżej).
 
 
 
Druga część Kongresu to seminarium „100 sposobów na promocję czytelnictwa”, składające się z dwóch prelekcji (jedna z zaplanowanych prelekcji nie odbyła się z przyczyn losowych) i części warsztatowej pod postacią burzy mózgów uczestników Kongresu.
 
 
 
Kultura lokalna w bibliotece - dr Maciej Kowalewski / Instytut Socjologii US.
 
Wystąpienie przybliżało interesujące badania diagnostyczne nad edukacją kulturową w woj. zachodniopomorskim, przeprowadzone na rzecz programu Edukacji Kulturowej dla Umiejętności Społecznych, realizowanego przez Zachodniopomorskie Forum Kultury. Wśród zadań programu znalazło się m.in.: identyfikacja instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturową w regionie oraz opis zasobów i ograniczeń dla rozwijania praktyk w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej w regionie; tworzenie sieci współpracy pomiędzy osobami zatrudnionymi w instytucjach i organizacjach kulturalnych i oświatowych oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych (https://www.ekdus.pl/ekdus/).
 
 
 
Nowoczesny marketing w promocji czytelnictwa - Agata Baryła / Portal KobiecaSprawa.pl
 
Wystąpienie zaprezentowało jak wyglądała promocja książki w przeszłości, a jak współcześnie z katalogiem przykładów sposobów i narzędzi promocji w nowych mediach, wykorzystujących nowoczesne technologie.
 
 
 
Burza mózgów - 8 grup roboczych.
Opiekunowie grup: Dariusz Florek, Marta Kostecka, Anna Kościuczuk, Marta Kurzyńska, Monika Kwaśniak, Anna Rutkowska, Tomek Sznajder, Małgorzat Zychowicz.
 
 
 
 
 
 
________________
 
Lista osób uhonorowanych w trakcie Kongresu:
 
Specjalne Podziękowanie Zarządu Głównego SBP dla
Cecylii Judek
 
 
 
Honorowa Odznaka SBP
Przyznawana przez Zarząd Główny SBP z inicjatywy własnej oraz na wniosek Prezydium ZG SBP, Zarządów Okręgów / Oddziałów SBP za: wybitne przyczynianie się do rozwoju, pogłębiania i poszerzania ruchu społeczno-zawodowego w bibliotekarstwie; wybitne osiągnięcia w dziedzinie bibliotekarstwa i czytelnictwa.
 
1. Lucjan Bąbolewski
2. Marta Kurzyńska
3. Alicja Łojko
4. Agata Michalska
5. Andrzej Ziemiński
 
 
 
Listy Gratulacyjne Zarządu Głównego SBP
 
Przyznawany przez Zarząd Główny SBP z inicjatywy własnej oraz na wniosek Prezydium ZG SBP, Zarządów Okręgów / Oddziałów SBP za wyróżniającą się w skali ogólnopolskiej działalność w SBP oraz na rzecz bibliotekarstwa i czytelnictwa.
 
1. Elżbieta Broda
2. Elżbieta Kacprzak
3. Elżbieta Kosińska-Róg
4. Marta Kostecka
5. Renata Osumek
6. Małgorzata Zychowicz
 
 
 
Dyplomy Okręgu Zachodniopomorskiego SBP
 
Przyznawane przez Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego z inicjatywy własnej oraz na wniosek Zarządów Oddziałów / Kół SBP za wyróżniającą się w skali wojewódzkiej działalność w SBP oraz na rzecz bibliotekarstwa i czytelnictwa.
 
1. Agnieszka Borysowska
2. Regina Brzezińska
3. Marta Cacek
4. Bożena Dahmam
5. Justyna Golanowska
6. Zofia Gutkowska
 
 
7. Cecylia Judek
8. Bogusława Kałużna
9. Jolanta Karaban
10. Krystyna Leddin
11. Anna Korosteńska
12. Janina Kosman
 
 
13. Anna Kościuczuk
14. Katarzyna Krajewska
15. Remigiusz Łaskarzewski
16. Alicja Łojko
17. Agata Michalska
18. Władysław Michnal
 
 
19. Hanna Niedbał
20. Halina Skwarzyńska
21. Bożena Sobiecka
22. Aleksandra Szpunar
23. Jadwiga Walawko
 
  
 ____________________
Kongres Bibliotek Pomorza Zachodniego
Książnica Pomorska w Szczecinie, 21 czerwca 2017
Organizatorzy: Okręg Zachodniopomorski SBP, Książnica Pomorska w Szczecinie.
Prowadzący: Stanisław Heropolitański.
 
Zespól organizacyjny: Małgorzata Bartosik, Alicja Łojko, Marta Kurzyńska, Marta Kostecka, Monika Kwaśniak, Agata Michalska, Sylwia Matejek, Cecylia Judek, Justyna Kowalska, Hanna Dąbrowska, Małgorzata Zychowicz, Regina Kurdziałek, Agnieszka Borysowska, Dariusz Florek, Marta Kostecka, Anna Kościuczuk, Anna Rutkowska, Tomek Sznajder, Katarzyna Zborowska.
 
Relacje:
 
Radio Szczecin: www.radioszczecin.pl/1,355716,alarmujace-dane-o-czytelnictwie-jak-to-zmienic
 
Oprac.: Marta Kurzyńska
Fot.: Jan Surudo.
____________________
 
Wydarzenia towarzyszące:
 
@ Wystawa: Zasłużeni ludzie kultury - działacze SBP w bibliotekach zachodniopomorskich, Książnica Pomorska w Szczecinie – sala Pod Piramidą, 21.06.-03.09.2017 (wystawa do wypożyczenia).
 
Lista osób ujętych na planszach: Stanisław Krzywicki, Władysław Michna, Cecylia Judek, Hanna Niedbał, Krzysztof Marcinowski, Teresa Renata Korek, Ewa Majewska, Wioletta Kołodziejczyk, Krystyna Jordan, Zofia Kabat, Łucja Frużyńska, Janina Nikityńska, Kazimiera Dalidowicz, Helena Zwolska, Danuta Hepke-Kelch, Aleksander Majorek, Maria Hudymowa, Maria Pilecka, Jadwiga Karpowicz, Zofia Eckert.
 
  Ewa Majewska (na biało)
 
  Zofia Eckert
 
@ Wystawa: Ekslibris Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i 70-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Pomorzu Zachodnim – wystawa pokonkursowa, Książnica Pomorska w Szczecinie-sala Pod Piramidą, 21.06.-03.09.2017 (wystawa do wypożyczenia).
 
 
 
 
 
@ Wystawa: W złotówce siła - SBP wzbogaca zasoby Książnicy Pomorskiej, Książnica Pomorska w Szczecinie - sala im. Zbigniewa Herberta, 05.05.-23.06.2017.
 
@ Monografia: Zachodniopomorskie SBP z perspektywy dziesięcioleci (1945-2016), red. A. Borysowska, Szczecin 2017.
 
 
 
@ Akcja “Poczekalnia-Poczytalnia. Czekając, czytajmy”
Woj. zachodniopomorskie, 21.06.2017-31
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP