Polecamy
Jakub Maciej Łubocki 35,00 PLN

W niniejszej pracy podjęto próbę uporządkowania, krytycznego omówienia i... więcej >

Konferencja naukowa "Bibliotekarz nowej generacji"

Autor: Biblioteka: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego Województwo: mazowieckie
Data dodania: 28.06.2017

Zapraszamy na konferencję naukową BIBLIOTEKARZ NOWEJ GENERACJI, którą organizujemy w ramach obchodów 80-lecia Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego, 50-lecia czasopisma naukowego „Humanizacja Pracy” oraz 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Konferencja odbędzie się w Płocku 6 października 2017 r. (piątek) i poświęcona będzie wymianie poglądów i doświadczeń na temat pracy współczesnego bibliotekarza i stojących przed nim wyzwań.

Organizatorami konferencji są: Książnica Płocka, Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Zakres tematyczny konferencji

W popularnym obiegu funkcjonuje myślenie, że bibliotekarze po prostu zaspokajają tylko potrzeby czytelnicze. Warto to ująć inaczej: bibliotekarze mają także, a może przede wszystkim kreować te potrzeby. Idąc z duchem czasu, wzbogacają swoją wiedzę o sposoby wykorzystania nowych technologii w promowaniu czytelnictwa i bibliotek. „Nowy” bibliotekarz to ktoś, kto posiada dużo więcej kompetencji, aby inspirować i pomagać. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu biblioteki stają się w coraz większym stopniu przestrzeniami kultury, edukacji, inspiracji i twórczej wymiany myśli. Celem konferencji będzie zarówno dyskusja na temat społecznego wizerunku bibliotekarza, jak i integracja środowiska bibliotekarskiego.

Bloki tematyczne

I. Bibliotekarz w obliczu nowych wyzwań

• Współczesny bibliotekarz – multispecjalista (psycholog, animator, informatyk, popularyzator wiedzy, menadżer, doradca) • Prestiż zawodu bibliotekarza • Stereotyp a wizerunek współczesnego bibliotekarza • Wyzwania stojące przed nauczycielem-bibliotekarzem • Nowoczesny warsztat pracy bibliotekarza i nauczyciela-bibliotekarza • Nowe trendy w wyszukiwaniu informacji naukowej i bibliotecznej

II. Biblioteka dla współczesnego użytkownika - przestrzeń dla każdego

• Biblioteka XXI wieku – oczekiwania a rzeczywistość • Biblioteka jako miejsce spotkań • Biblioteki cyfrowe • Biblioteki na wsiach i w małych miastach • Biblioteka w dużym mieście • Biblioteki i ich rola w procesie integracji społecznej • Biblioteki jako organizacje uczące się • Biblioteki akademickie wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych • Stan ustawodawstwa bibliotecznego i jego wpływ na funkcjonowanie biblioteki

III. Czytelnictwo. Promocja

• Współczesny stan czytelnictwa w Polsce a korzystanie z bibliotek • Kultura czytania w dobie rozwoju multimediów • Kultura czytania młodego pokolenia • Skuteczne formy promocji czytelnictwa i bibliotek • Niekonwencjonalne sposoby wspierania czytelnictwa • Social media marketing w bibliotece / media społecznościowe w bibliotece/

 

Więcej na stronie: ksiaznicaplocka.pl/konferencja

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Polecamy
Partnerzy