Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

Umowa przedłużona do dnia porodu poza limitami „33 i 3”

Data dodania: 30.06.2017

Umowa przedłużona do dnia porodu poza limitami „33 i 3”

Pracownice w ciąży objęte są szczególną ochroną przed zwolnieniem, co dotyczy również pracownic zatrudnionych na podstawie umów terminowych. W przypadku takich umów wspomniana ochrona realizowana jest m.in. przez mechanizm przedłużenia umowy do dnia porodu. Mimo że dotyczy on umów czasowych, jego zastosowanie nie grozi naruszeniem limitów zatrudniania na czas określony, nawet jeżeli w wyniku przedłużenia umowy dojdzie do ich przekroczenia.

Pracownica w ciąży zatrudniona w ramach stosunku pracy ma prawo do szczególnej ochrony zatrudnienia (z wyjątkiem pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy na okres próbny do 1 miesiąca, która jest wyłączona spod ochrony). W pierwszej kolejności pracownic w ciąży dotyczy art. 177 § 1 K.p., zgodnie z którym pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy (regulacja ta odpowiednio stosowana jest do pracownika). Jak wynika z przytoczonego przepisu, pracownica jest chroniona zarówno przed wypowiedzeniem, jak i przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Ta szczególna ochrona nie obowiązuje tylko w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy bądź wystąpienia przesłanek do dyscyplinarnego zwolnienia pracownicy. W tym ostatnim przypadku reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa (o ile występuje w zakładzie pracy) musi wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy w tym trybie. Dalej...

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP