Polecamy

Red. naukowa Katarzyna Slany

36,00 PLN

Publikacja wychodzi naprzeciw dorosłym, którzy nie   potrafią rozmawiać z dziećmi o... więcej >

Bibliografie regionalne - w kręgu historii i współczesności

Data dodania: 30.06.2017

Bibliografie regionalne - w kręgu historii i współczesności

36. Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP odbyło się w dniach 20-21 czerwca 2017 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Organizatorami konferencji byli: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Europejskie Centrum Solidarności.

W Spotkaniu pod hasłem „Bibliografie regionalne - w kręgu historii i współczesności” uczestniczyło 69 osób, które reprezentowały biblioteki publiczne, pedagogiczne, uczelniane, Bibliotekę Narodową, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Przedmiotem obrad były doświadczenia w zakresie sporządzania ogólnych i dziedzinowych bibliografii regionalnych. Uczestnikom została przybliżona kilkudziesięcioletnia tradycja tworzenia bibliografii z regionu Polski Północnej, takich jak „Bibliografia historii Pomorza", "Bibliografia Gdyni", czy też „Bibliografia Solidarności”, która jest opracowywana w Bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności od 2010 r. Osobny referat dotyczył śląskich bibliografii terytorialnych. Omówiono bibliografie Dolnego i Górnego Śląska, sporządzane w okresie od XVIII do XXI w. w Polsce, Niemczech, Czechach i Austrii. Imponujące dokonania zaprezentowała Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. Obok bieżącej "Bibliografii Pomorza Gdańskiego i Środkowego" opracowuje liczne bibliografie, publikowane w ramach serii wydawniczej „Pomorskie Bibliografie”. Są to: "Bibliografia Kaszub", a także literackie bibliografie osobowe, monografie bibliograficzne, kilkutomowa bibliografia „Gdańsk w literaturze”, jak również bibliografia Güntera Grassa.

W trakcie Spotkania mówiono o konieczności podejmowania nowoczesnych projektów bibliograficznych. Wyrazem nowych trendów w bibliografii regionalnej są takie przedsięwzięcia, jak: internetowy kwartalnik „Nowości Regionalne”, „Elektroniczna Mapa Czasopism Województwa Pomorskiego” czy „Internetowy Słownik Pisarzy Wybrzeża”. Kontynuowano, podejmowane na poprzednich spotkaniach, rozważania na temat wprowadzania nowych rozwiązań w opracowaniu rzeczowym dokumentów w bazach bibliografii regionalnej. Według uczestników Spotkania decydującymi przesłankami do stosowania nowej metody opracowania rzeczowego są oczekiwania użytkowników, a wśród nich potrzeba uproszczenia haseł przedmiotowych. Przedstawicielki wojewódzkich bibliotek w Krakowie i Kielcach przedstawiły wnioski sformułowane na podstawie kilkumiesięcznych doświadczeń stosowania deskryptorów Biblioteki Narodowej w "Bibliografii Małopolski" i w "Bibliografii Regionalnej Województwa Świętokrzyskiego”. Rozmawiano o współpracy bibliotek w zakresie tworzenia baz bibliografii regionalnej i organizacji prac bibliograficznych w województwach. Bibliografowie dzielili się swoimi doświadczeniami i wskazywali na praktyczne rozwiązania, mogące usprawnić kontakty współpracujących bibliotek.

W podsumowaniu zaznaczano, że pracownicy działów regionalnych muszą posiadać wysokie kompetencje bibliograficzne, rozległą wiedzą. W codziennej pracy przydatna jest również pasja.

Uczestnicy Spotkania zapoznali się z działalnością dwóch filii bibliotecznych w Gdańsku Śródmieściu: Filii Gdańskiej i Biblioteki pod Żółwiem oraz obejrzeli wystawę stałą Europejskiego Centrum Solidarności.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Polecamy
Partnerzy