Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Bibliografie regionalne - w kręgu historii i współczesności

Data dodania: 30.06.2017

Bibliografie regionalne - w kręgu historii i współczesności

36. Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP odbyło się w dniach 20-21 czerwca 2017 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Organizatorami konferencji byli: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Europejskie Centrum Solidarności.

W Spotkaniu pod hasłem „Bibliografie regionalne - w kręgu historii i współczesności” uczestniczyło 69 osób, które reprezentowały biblioteki publiczne, pedagogiczne, uczelniane, Bibliotekę Narodową, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Przedmiotem obrad były doświadczenia w zakresie sporządzania ogólnych i dziedzinowych bibliografii regionalnych. Uczestnikom została przybliżona kilkudziesięcioletnia tradycja tworzenia bibliografii z regionu Polski Północnej, takich jak „Bibliografia historii Pomorza", "Bibliografia Gdyni", czy też „Bibliografia Solidarności”, która jest opracowywana w Bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności od 2010 r. Osobny referat dotyczył śląskich bibliografii terytorialnych. Omówiono bibliografie Dolnego i Górnego Śląska, sporządzane w okresie od XVIII do XXI w. w Polsce, Niemczech, Czechach i Austrii. Imponujące dokonania zaprezentowała Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. Obok bieżącej "Bibliografii Pomorza Gdańskiego i Środkowego" opracowuje liczne bibliografie, publikowane w ramach serii wydawniczej „Pomorskie Bibliografie”. Są to: "Bibliografia Kaszub", a także literackie bibliografie osobowe, monografie bibliograficzne, kilkutomowa bibliografia „Gdańsk w literaturze”, jak również bibliografia Güntera Grassa.

W trakcie Spotkania mówiono o konieczności podejmowania nowoczesnych projektów bibliograficznych. Wyrazem nowych trendów w bibliografii regionalnej są takie przedsięwzięcia, jak: internetowy kwartalnik „Nowości Regionalne”, „Elektroniczna Mapa Czasopism Województwa Pomorskiego” czy „Internetowy Słownik Pisarzy Wybrzeża”. Kontynuowano, podejmowane na poprzednich spotkaniach, rozważania na temat wprowadzania nowych rozwiązań w opracowaniu rzeczowym dokumentów w bazach bibliografii regionalnej. Według uczestników Spotkania decydującymi przesłankami do stosowania nowej metody opracowania rzeczowego są oczekiwania użytkowników, a wśród nich potrzeba uproszczenia haseł przedmiotowych. Przedstawicielki wojewódzkich bibliotek w Krakowie i Kielcach przedstawiły wnioski sformułowane na podstawie kilkumiesięcznych doświadczeń stosowania deskryptorów Biblioteki Narodowej w "Bibliografii Małopolski" i w "Bibliografii Regionalnej Województwa Świętokrzyskiego”. Rozmawiano o współpracy bibliotek w zakresie tworzenia baz bibliografii regionalnej i organizacji prac bibliograficznych w województwach. Bibliografowie dzielili się swoimi doświadczeniami i wskazywali na praktyczne rozwiązania, mogące usprawnić kontakty współpracujących bibliotek.

W podsumowaniu zaznaczano, że pracownicy działów regionalnych muszą posiadać wysokie kompetencje bibliograficzne, rozległą wiedzą. W codziennej pracy przydatna jest również pasja.

Uczestnicy Spotkania zapoznali się z działalnością dwóch filii bibliotecznych w Gdańsku Śródmieściu: Filii Gdańskiej i Biblioteki pod Żółwiem oraz obejrzeli wystawę stałą Europejskiego Centrum Solidarności.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP