Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

Dotacja na modernizację

Data dodania: 03.07.2017

Dotacja na modernizację

Gminne centrum kultury (GCK) otrzymało z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 133 000 zł na modernizację biblioteki. Jak zaksięgować otrzymanie dofinansowania? Środki otrzymane na modernizację biblioteki należy zaewidencjonować na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności (art. 41 ust. 1 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości), obejmują w szczególności:

  • równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych,
  • środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych.

Nakłady, które GCK poniesie na modernizację biblioteki, należy ująć na koncie 080 „Środki trwałe w budowie”. Po zakończeniu modernizacji zwiększą one wartość środka trwałego (budynku biblioteki). Dalej...

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP