Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

PiMBP w Wieliczce poszukuje pracownika na stanowisku Bibliotekarz

Data dodania: 03.07.2017

PiMBP w Wieliczce poszukuje pracownika na stanowisku Bibliotekarz

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce poszukuje pracownika na stanowisku Bibliotekarz, do pracy w Filii Bibliotecznej w Raciborsku.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (dopuszczalne ukończenie studiów w roku 2018 ), preferowane: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, mile widziane: filologia polska, kulturoznawstwo, kierunki pedagogiczne, inne pokrewne.
 • Ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej.
 • Znajomość rynku wydawniczego.
 • Umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej.
 • Umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami.
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i w zespole.

Opis zadań

 • samodzielne prowadzenie wszystkich czynności bibliotecznych związanych z obsługą biblioteki filii
 • sprawne pełnienie usług w zakresie informowania i udostępniania zbiorów biblioteki,
 • organizacja i prowadzenie lekcji bibliotecznych, warsztatów itp.
 • sporządzanie sprawozdań z działalności biblioteki,
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami partnerskimi,
 • dobór i selekcja księgozbioru,
 • dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki,
 • współudział w organizowaniu działalności kulturalnej na terenie gminy.

Warunki zatrudnienia

 • praca od 4 września 2017 r.
 • pół etatu
 • wynagrodzenie 1500 zł brutto

Wymagane dokumenty:

 • CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Oferty należy przesłać do dnia 30 lipca 2017 r. na adres: biblioteka@biblioteka.wieliczka.eu
lub na adres: Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, ul. Żwirki i Wigury 2, 32-020 Wieliczka

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP