Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Opublikowano rozporządzenie ws. transgranicznego przenoszenia (portability) usług online w zakresie treści

Data dodania: 04.07.2017

Opublikowano rozporządzenie ws. transgranicznego przenoszenia (portability) usług online w zakresie treści

30 czerwca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści.

Celem rozporządzenia jest zapewnienie konsumentom możliwości korzystania z usług online w zakresie dostępu do treści (w tym muzycznych i audiowizualnych) także podczas czasowego pobytu w innym państwie członkowskim UE niż państwo stałego pobytu abonenta. Obecnie jest to często niemożliwe z uwagi na ograniczenia licencyjne.

Dla ułatwienia świadczenia usług zgodnie z rozporządzeniem wprowadza ono tzw. fikcję prawną, zgodnie z którą korzystanie podczas tymczasowego pobytu w innym państwie członkowskim będzie uznawane za korzystanie w państwie zamieszkania abonenta. Umożliwi to świadczenie usługi przenośnej bez konieczności uzyskiwania licencji na terytorium całej UE, co byłoby trudne szczególnie dla małych i średnich podmiotów, działających wyłącznie na skalę krajową lub lokalną. Dalej...

Źródło: prawoautorskie.gov.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP