Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Europejskie Centrum Solidarności - bibliotekarz poszukiwany

Data dodania: 05.07.2017

Europejskie Centrum Solidarności - bibliotekarz poszukiwany

Europejskie Centrum Solidarności poszukuje kandydatów na stanowisko: Bibliotekarz / Starszy Bibliotekarz. Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres obowiązków:
• udostępnianie zbiorów bibliotecznych w godzinach pracy czytelni, udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych,
• wspieranie procesu gromadzenia, ewidencjonowania i opracowania zbiorów poprzez wyszukiwanie nowości do zakupu, przeglądanie i selekcję tytułów z bieżącej wymiany międzybibliotecznej, znakowanie nabytków, ściąganie do katalogu lokalnego gotowych rekordów z centralnej bazy NUKAT,
• aktywny udział w pracach zespołu ds. Bibliografii Solidarności,
• wspieranie działalności informacyjnej biblioteki poprzez przeszukiwanie elektronicznych źródeł informacji, wskazywanie administratorowi do indeksacji nowych treści, linków do repozytoriów i baz wiedzy, tworzenie opisów dokumentacyjnych na potrzeby prowadzonych przez bibliotekę ECS własnych baz danych,
• szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z katalogów on-line i elektronicznych źródeł informacji,
• udział w prowadzeniu działalności kulturalno-edukacyjnej zgodnie z profilem instytucji oraz planem merytorycznym biblioteki.
Wymagane kwalifikacje i umiejętności:
• wykształcenie wyższe magisterskie (warunek konieczny),
• znajomość zasad gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów oraz działalności informacyjnej biblioteki,
• znajomość standardów bibliograficznych, w tym formatu MARC 21,
• umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji w internetowych zasobach nauki i kultury,
• znajomość języka angielskiego w stopniu minimum komunikacyjnym,
• znajomość pakietu biurowego Office, zwłaszcza programu EXCEL,
• umiejętność redagowania tekstów,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
• wysoka kultura osobista,
• samodzielność,
• odpowiedzialność.

Doświadczenie zawodowe:
• absolwent informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub innego kierunku z przygotowaniem do zawodu bibliotekarza,
• pożądane doświadczenie na podobnym stanowisku w bibliotece naukowej.

Forma zatrudnienia: umowa na czas ograniczony (1 rok) z możliwością przedłużenia na czas nieograniczony.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie swojego
CV oraz listu motywacyjnego z uwzględnieniem nazwy stanowiska w tytule maila, na adres: m.jedlicka@ecs.gda.pl do dnia 14.07.2017
W treści CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Europejskie Centrum Solidarności, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji.”

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP