Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Nowe stawki opłat za wycinkę drzew i krzewów

Data dodania: 13.07.2017

Nowe stawki opłat za wycinkę drzew i krzewów

Z dniem 17 lipca br. wejdzie w życie rozporządzenie określające wysokość stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów. Wysokość tych stawek uzależniona jest m.in. od obwodu pnia drzewa i dotyczy wycinki tych drzew, na których usunięcie konieczne jest uzyskanie zezwolenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Od dnia 17 czerwca br. obowiązuje kolejna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która zwalnia z konieczności zgłoszenia czy też uzyskania zezwolenia na usunięcia drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli wskazane wyżej wymiary są przekroczone, ale wycinka drzewa ma nastąpić na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to konieczne jest dokonanie zgłoszenia takiej wycinki. Dalej...

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP