Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Skutki zastosowania nieprawidłowej stawki VAT na fakturze

Data dodania: 18.07.2017

Skutki zastosowania nieprawidłowej stawki VAT na fakturze

Prawidłowe określenie stawki VAT dla danego towaru czy usługi spoczywa zawsze na ich dostawcy. W przypadku gdy podatnik ma jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości zastosowanej przez niego stawki podatku VAT, powinien je rozstrzygnąć na pierwszym etapie obrotu. Może w tym celu zwrócić się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Sprzedaż towaru czy usługi z błędną stawką VAT może bowiem spowodować zaniżenie zobowiązania podatkowego.

Zastosowanie błędnej stawki VAT przez podatnika dokonującego sprzedaży towarów czy usług spowoduje określone skutki w podatku VAT w zależności od tego, czy doszło do zawyżenia, czy też do zaniżenia stawki VAT.

W sytuacji gdy podatnik zastosuje wyższą niż powinien stawkę VAT na fakturze, musi odprowadzić podatek VAT w większej wysokości. Ponadto, jak wynika z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

Natomiast poważniejsze skutki podatkowe wystąpią w sytuacji, gdy podatnik zaniży stawkę VAT na fakturze. Nieprawidłowość ta bowiem skutkuje powstaniem zaległości podatkowej. W przypadku wykrycia tej nieprawidłowości podatnik zobowiązany jest do jej poprawienia poprzez wystawienie faktury korygującej oraz skorygowania deklaracji VAT. Dalej...

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP