Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Biblioteka Narodowa z Biblioteką Jagiellońską wspólnie zdigitalizują milion obiektów

Data dodania: 21.07.2017

Biblioteka Narodowa z Biblioteką Jagiellońską wspólnie zdigitalizują milion obiektów

14 lipca w Pałacu Rzeczypospolitej odbyła się uroczysta inauguracja projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”. Dzięki współpracy dwóch największych książnic w Polsce do 2020 roku ponad milion obiektów zostanie zdigitalizowanych i udostępnionych w bibliotece cyfrowej Polona.

„Patrimonium” obejmuje obiekty z domeny publicznej, do których prawa już wygasły: rękopisy, od średniowiecznych i renesansowych aż do początku XX w.; starodruki od inkunabułów po koniec wieku XVIII, książki dziewiętnastowieczne i z pierwszej połowy wieku XX; jak również czasopisma – bardzo często zachowane w jednym egzemplarzu; rysunki, nuty i wszystko to, co przetrwało straty wojenne XX w. W ramach projektu procesowi digitalizacji zostaną poddane m.in. obiekty szczególnie cenne, które ze względów konserwatorskich dotychczas nie były dostępne dla czytelników.

Sięgamy głęboko do naszych magazynów, żeby pokazać Państwu jak bogata jest nasza kultura i historia. Są tu obecne najgodniejsze przejawy tego, co myśl polska wytworzyła. Wraz ze zbiorami dostępnymi już dziś, stanowić to będzie niemal komplet zasobów które chcielibyśmy udostępnić z domeny publicznej – powiedział dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

Źródło: BN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP