Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

W jakich godzinach udziela się urlopu wypoczynkowego?

Data dodania: 09.08.2017

W jakich godzinach udziela się urlopu wypoczynkowego?

Pracownicy obsługi sceny i portierzy pracują w instytucji kultury w systemie równoważnego czasu pracy w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Portierki, które pracują na 0,8 etatu, miały na lipiec zaplanowaną pracę 12 dni × 12 godzin + 1 dzień × 6 godzin = 150 godzin. Skoro urlopu udziela się w te dni, które dla pracownika są dniami pracy, to czy można im było udzielić za cały lipiec 150 godzin urlopu, jak wynika z harmonogramu, czy też tyle godzin urlopu, ile wynikało z normy miesięcznej, tzn. 134 godziny? W prawie pracy nie istnieje pojęcie miesięcznej normy czasu pracy; obowiązuje natomiast norma dzienna i tygodniowa.

Urlopu udziela się (art. 1542 § 1 i 4 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dalej: kp):

  • w dni, które dla pracownika są dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  • w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z tym jednak zastrzeżeniem, że z urlopu na część dnia pracy pracownik może skorzystać wyłącznie wówczas, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż jego pełny dobowy wymiar czasu pracy w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Jak widać, z przepisu kp nie wynika, aby przy udzielaniu pracownikowi urlopu wypoczynkowego brany był pod uwagę miesięczny wymiar czasu pracy. W prawie pracy nie istnieje pojęcie miesięcznej normy czasu pracy, a jedynie norma dzienna, która dla pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym wynosi maksymalnie 12 godzin, oraz tygodniowa 40-godzinna, którą liczy się przeciętnie w okresie rozliczeniowym. Dalej...

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP