Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Urlop rodzicielski z podziałem między rodzicami

Data dodania: 11.08.2017

Urlop rodzicielski z podziałem między rodzicami

Większość regulacji dotyczących urlopów z tytułu rodzicielstwa przewiduje możliwość skorzystania z nich przez pracownika-rodzica lub przez oboje rodziców posiadających status pracownika. Podział uprawnień rodzicielskich dotyczy m.in. urlopu rodzicielskiego. Przy jego przeniesieniu na drugiego rodzica trzeba jednak dochować wymogów formalnych, które w pewnym zakresie zależą od trybu udzielenia urlopu.

Urlop rodzicielski, uregulowany m.in. w art. 1821a K.p., jest uprawnieniem przysługującym obojgu rodzicom. Każde z nich może wykorzystać pełną pulę urlopu (32 lub 34 tygodnie), podzielić się tym urlopem lub skorzystać z niego jednocześnie. W tym ostatnim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekroczyć ustawowych wymiarów.

Urlop rodzicielski może być podzielony na części (maksymalnie cztery), które mogą być wykorzystane przez matkę lub ojca dziecka, w zależności od wzajemnych ustaleń. Dalej...

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP