Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Okres, w jakim możliwe jest wystawienie korekty

Data dodania: 16.08.2017

Okres, w jakim możliwe jest wystawienie korekty

Sprzedaż dokonywana przez podatników VAT zasadniczo dokumentowana jest fakturą. Przy czym powinna ona być prawidłowa pod względem formalnym i odzwierciedlać rzeczywisty przebieg transakcji. W praktyce zdarzają się jednak pomyłki w dokumentowaniu. W konsekwencji należy skorygować zaistniałe błędy. Dokumentami korygującymi wystawianymi przez sprzedawcę są faktury korygujące. W przepisach nie wskazano jednak, za jaki okres można je wystawić.

Przypadki, w jakich wystawia się faktury korygujące, zostały wymienione w art. 106j ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że faktury korygujące wystawia się, gdy po wystawieniu faktury:

  1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu,
  2. udzielono opustów i obniżek cen,
  3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów lub opakowań,
  4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty (przed dokonaniem dostawy),
  5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Ustawodawca w przepisach wskazał, kiedy powinna zostać wystawiona korekta faktury, nie określił jednocześnie żadnego terminu, w jakim należy tego dokonać. Literalne brzmienie powołanego wcześniej art. 106j ustawy o VAT wskazuje, że faktura korygująca powinna zostać sporządzona jak najszybciej, tj. w momencie zaistnienia zdarzeń wymienionych w tym przepisie. Dalej...

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP