Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Re-use informacji publicznej

Data dodania: 25.03.2011

Re-use informacji publicznej

W marcowym numerze czasopisma European Journal of ePractice ukazał się ciekawy artykuł “Open data: an international comparison of strategies” porównujący strategie ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego. Autorzy przeanalizowali sytuację w pięciu krajach: Wielka Brytania, Australia, Dania, Hiszpania, Stany Zjednoczone. Na tej podstawie zidentyfikowali kluczowe cechy, oraz 10 najważniejszych barier i czynników wpływających na postęp i efektywność strategii otwartościowych. Autorzy artykułu zaznaczają, że rozwój Web 2.0, powstanie portali i narzędzi społecznościowych oraz mobilny dostęp do Internetu wzmocnił zaangażowanie społeczne nie tylko pod kątem możliwości (współ)tworzenia, ale także wykorzystania informacji sektora publicznego. To otwiera zupełnie nowe możliwości wzmocnienia przejrzystości działań rządowych.

W tekście możemy znaleźć syntezę czynników motywujących do dzielenia się danymi publicznymi:

  • Wzrost kontroli demokracji i udziału polityki
  • Wzmocnienie publicznych usług i innowacyjności tworzonych produktów (w polskim kontekście można w tym miejscu wymienić takie produkty jak: sejmometr czy jakdojade.pl)
  • Umocnienie egzekwowania prawa

Źródło: Koalicja Otwartej Edukacji


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP