Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

Ustalanie stażu urlopowego w razie pracy i nauki

Data dodania: 28.08.2017

Ustalanie stażu urlopowego w razie pracy i nauki

Wymiar urlopu pracownika uwarunkowany jest m.in. posiadanym okresem zatrudnienia. Oprócz pracy zalicza się do niego też czas nauki. Jednakże w razie równoległej nauki i pracy do stażu urlopowego przyjmuje się okres zatrudnienia bądź nauki, w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Podstawowym okresem przyjmowanym do stażu, od którego zależy wymiar urlopu pracownika, jest okres zatrudnienia. Przy czym okresy poprzedniego zatrudnienia wlicza się do stażu, który wpływa na wymiar urlopu, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Wymiar urlopu wynosi:

  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni – gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat (art. 154 § 1 K.p.).

W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu do wielkości jego etatu. Okresy zatrudnienia pracowniczego potwierdzają m.in. świadectwa pracy. Dalej...

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP