Polecamy
Małgorzata Kowalska 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Bibliotekarze muzyczni na Kongresie IFLA 2017 we Wrocławiu

Data dodania: 28.08.2017

Bibliotekarze muzyczni na Kongresie IFLA 2017 we Wrocławiu

Konferencja IFLA we Wrocławiu zgromadziła przedstawicieli stowarzyszeń bibliotecznych z całego świata. Byli wśród nich również bibliotekarze zrzeszeni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Bibliotek Muzycznych IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres).

IAML jest członkiem IFLA od 1976 roku. Od tego czasu członkowie IAML biorą aktywny udział w pracach zespołów IFLAdo spraw katalogowania. Tak było i w tym roku. Massimo Gentili-Tedeschi (Włochy, Istituto Centrale per il Catalogo Unico; Przewodniczący IAML w latach 2004-2007) prowadził obrady „ISBD Review Group” oraz uczestniczył w zebraniach roboczych jako członek „Cataloguing Section”, „FRBR Review Group” i „UNIMARC Committee”. Anders Cato (Danish Agency for Culture and Palaces; Sekretarz Komisji Katalogowania IAML w latach 2011-2017) uczestniczył w obradach „Linked Data Technical Committee”, którego został nowym przewodniczącym.

Bibliotekarze muzyczni byli też widoczni w czasie sesji posterowej, gdzie m.in. zaprezentowano plakat „Metso LIVE – The unique Finnish music library concept combining people, live music, library content and social media”, autorstwa Jarkko Rikkilä i Juhani Koivisto z Finlandii.

Ważnym elementem Kongresu IFLA były zebrania przedstawicieli narodowych, międzynarodowych oraz branżowych stowarzyszeń bibliotecznych: „Association Members Meeting – IFLA” (22 sierpnia) oraz „IFLA General Assembly” (23 sierpnia). W obu tych wydarzeniach Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek Muzycznych reprezentował Przewodniczący IAML Stanisław Hrabia (Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Dla przedstawicieli IAML udział w Kongresie IFLA był okazją do wzmocnienia bezpośrednich kontaktów międzynarodowych i zapoznania się z założeniami i przebiegiem programu „IFLA Global Vision”. Program tenmożestać się inspiracją dla kierunków przyszłej działalności IAML w ramach procesu określanego hasłem „The Future of IAML”.

nad. Stanisław Hrabia

Członkowie IAML na Kongresie IFLA 2017 (od prawej): Anders Cato (Dania/Szwecja), Anna J. Shelmerdine (Australia), KatreRiisalu (Estonia), Stanisław Hrabia (Polska).

Plakat „Metso LIVE – The unique Finnish music library concept combining people, live music, library content and social media”nasesjiposterowej.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: