Polecamy
49,00 PLN

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Publikacja zbiorowa Mai... więcej >

Współpraca z zespołem Polskiej Bibliografii Prawniczej PAN

Data dodania: 31.08.2017

Współpraca z zespołem Polskiej Bibliografii Prawniczej PAN

Instytut Nauk Prawnych PAN poszukuje kandydatów do współpracy z zespołem Polskiej Bibliografii Prawniczej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu informacji naukowej lub kierunkowe w zakresie prawa lub administracji (bądź w trakcie studiów);
 • znajomość czasopism naukowych z zakresu nauk prawnych, baz informacji prawnej Lex i Legalis oraz ogólnodostępnych baz danych;
 • dobra znajomość podstawowych terminów z zakresu prawa;
 • dobra znajomość obsługi komputera;
 • umiejętność samodzielnego wyszukiwania i selekcji informacji;
 • gotowość do podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności;
 • zaangażowanie, kreatywność, terminowość, zdyscyplinowanie oraz dokładność i rzetelność pracy;
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • umiejętność szybkiego czytania;
 • znajomość programu Expertus;
 • znajomość formatu opisu bibliograficznego Marc21 dla wydawnictw zwartych, artykułów i części prac naukowych oraz dokumentów elektronicznych;
 • znajomość standardów i norm bibliograficznych.
 • znajomość zasad katalogowania z wykorzystaniem deskryptorów i tezaurusa PBP.

Obowiązki:

 • przeszukiwanie elektronicznych źródeł informacji oraz repozytoriów cyfrowych w celu uzupełnienia bazy Polskiej Bibliografii Prawniczej.
 • katalogowanie formalne i rzeczowe(drugi stopień szczegółowości) bieżących publikacji naukowych z zakresu prawaoraz ich klasyfikowanie zgodnie z tezaurusem bazy Polskiej Bibliografii Prawniczej;

Oferujemy:

 • elastyczne formy współpracy (umowa zlecenie, możliwość uzgodnienia ilości godzin i harmonogramu pracy);
 • możliwość pracy zdalnej po przeszkoleniu;
 • wynagrodzenie proporcjonalne do zaangażowanie.

Wymagane dokumenty: CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji należy przesłać na adres rekrutacja@inp.pan.pl do 17 września b.r. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zachęcamy studentów kierunków Prawa, Administracji, Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Archiwistyki i Historii do odbywania praktyk studenckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Wymagania:

 • studenci II- III roku studiów licencjackich lub studenci studiów magisterskich
 • dyspozycyjność min. 12 godz. w tygodniu,
 • motywacja do samorozwoju i zdobywania nowych doświadczeń,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • skrupulatność i dokładność w zakresie realizowanych zadań,
 • wysokie umiejętności organizacyjne oraz zdolności analityczne.

Oferujemy:

 • bezpłatne praktyki pod kierownictwem specjalistów,
 • możliwość realizacji indywidualnie ułożonego programu praktyk, dostosowanego do zainteresowań i predyspozycji praktykantów
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w wiodącej jednostce naukowej,
 • miłą atmosferę w czasie odbywania praktyk,
 • możliwość dostosowania godzin praktyk do planu zajęć,
 • referencje po ukończeniu praktyk,
 • dla najlepszych – możliwość nawiązania stałej współpracy.

Do obowiązków Praktykanta należeć będzie:

 • aktywny udział w pracy archiwum zakładowego / biblioteki/ zespołu Polskiej Bibliografii Prawniczej lub Pionu Projektowego INP PAN – zgodnie z programem praktyk i zainteresowaniami praktykanta,
 • przygotowywanie projektów pism, wniosków, umów, opinii oraz innych dokumentów
 • drobne prace biurowe

Kandydatów spełniających powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji na adres: inp@inp.pan.pl. Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP