Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Dzień wolny za pracę w sobotę

Data dodania: 01.09.2017

Dzień wolny za pracę w sobotę

Bibliotekarze pracują od poniedziałku do piątku i dodatkowo mają dyżury w soboty. W regulaminie pracy obowiązującym w bibliotece znajdują się zapisy, z których wynika, że jeśli pracownik sam nie zwróci się o dzień wolny w zamian za pracę w sobotę, to pracodawca musi zapłacić za godziny ponadwymiarowe. Co zrobić, aby nie wypłacać dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych?

Sposoby rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych określone są w art. 1511–1512 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dalej: kp. Przepisy te regulują w sposób kompleksowy zarówno zasady wypłacania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, jak i udzielania w zamian czasu wolnego, co oznacza, że pracodawca nie może regulować tych kwestii w sposób odmienny, dowolny, niezgodny z kp.

Jeżeli dyrektor biblioteki jako pracodawca nie zamierza wypłacić pracownikowi wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę ponadwymiarową, ma obowiązek udzielić mu w zamian czasu wolnego z własnej inicjatywy albo na wniosek pracownika. Regulamin wynagradzania nie może tych kwestii regulować odmiennie niż jest to określone w kp.

Wniosek pracownika nie jest tu jednak obligatoryjny, pracodawca nie może też zmusić pracownika do jego złożenia. W razie braku takiego wniosku — pozostaje mu udzielenie czasu wolnego z własnej inicjatywy w wymiarze 1‒1,5 albo wypłata wynagrodzenia wraz z dodatkiem (art. 1511 § 1‒2 oraz art. 1512 § 3 kp).

Z pytania wynika, że bibliotekarze pracują dodatkowo w soboty w szósty dzień tygodnia. Jest to rozwiązanie niezgodne z prawem. Proszę zauważyć, że w pytaniu mylnie użyto pojęcia «dyżur». W trakcie dyżuru pracowniczego pracownik nie powinien świadczyć pracy (art. 1515 § 1 kp) — ma być jedynie w gotowości do jej świadczenia. Jeżeli pracownik w tym czasie pracuje, to znaczy, że jest to praca w godzinach nadliczbowych, a ponieważ stanowi zaplanowany element organizacji czasu pracy, to narusza to zasady wynikające z art. 151 § 1 kp. Dalej...

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP