Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Promocja czytelnictwa w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych

Data dodania: 01.09.2017

Promocja czytelnictwa w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych

W roku szkolnym 2016/2017 popularyzacja czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży ponownie były jednym z kluczowych kierunków polityki oświatowej państwa. Redakcja Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy postanowiła zatem kontynuować ten wątek na łamach rocznika.

W dziale „Z praktyki” prezentowane są wybrane projekty i przedsięwzięcia, zrealizowane przez biblioteki szkolne i pedagogiczne w różnych częściach kraju. Teksty te dotyczą zarówno sprawdzonych już form promocji książki, jak i nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań. Z tematyką numeru wiążą się także pozostałe materiały – samouczek obsługi aplikacji Quizizz, konspekty spotkań promujących czytelnictwo, przykłady zadań do nauki programowania, którymi można nawiązać do znanych tytułów książkowych, sprawozdania i komunikaty z interesujących wydarzeń i przedsięwzięć oraz omówienia polecanych publikacji. Całość uzupełnia informacja o wynikach ogólnopolskiego badania satysfakcji użytkowników bibliotek pedagogicznych, które zostało przeprowadzone w minionym roku szkolnym.

Cały rocznik udostępniono bezpłatnie pod adresem http://bnb.oeiizk.waw.pl/biezacy.html

Źródło: e-pedagogiczna.edu.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP