Polecamy
38,00 PLN

Redaktorzy tomu we wprowadzeniu nakreślili cel swej publikacji, który daje się prowadzić do... więcej >

IV Opolska Sesja Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych - patronat SBP

Data dodania: 01.09.2017

IV Opolska Sesja Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych - patronat SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich objęło patronatem IV Opolską Sesję Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. "Czytam i działam", która odbędzie się 27 września 2017 r. w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji - Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu przy ul. Kościuszki 14. Sesja warsztatowa poświęcona będzie zagadnieniom związanym z czytelnictwem dzieci i młodzieży, wymianie doświadczeń w zakresie form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą, działań nauczycieli i bibliotek szkolnych na rzecz inicjowania kultury czytelniczej, metod i form pracy z młodym czytelnikiem oraz realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3. 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP