Polecamy
25,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Prawnicy o odpowiedzialności zarządów

Data dodania: 06.09.2017

Prawnicy o odpowiedzialności zarządów

Kiedy i jaką odpowiedzialność ponosi małoletni członek władz stowarzyszenia zwykłego? Z czyjego majątku organizacja zwraca źle wykorzystaną dotację? To tylko niektóre zagadnienia dotyczące odpowiedzialności członków władz stowarzyszeń i fundacji, które przybliżaliśmy organizacjom pozarządowych w ramach cyklu „Zapytaj prawnika…”. Teraz wszystkie odpowiedzi z cyklu w jednym miejscu w Poradniku ngo.pl

Zarządy fundacji i stowarzyszeń, na co dzień i od święta, pełnią kluczową rolę w działaniach NGO. Bez udziału ich członków trudno formalnie podjąć jakąkolwiek decyzję. To na nich spoczywa też większość dotyczących organizacji pozarządowych obowiązków. Pełnienie funkcji we władzach NGO oznacza również odpowiedzialność. Także finansową.

Co się dzieje, kiedy urząd wzywa organizację pozarządową do zwrotu dotacji? Co do zasady, jeśli dotacja została źle rozliczona czy wydana, i urząd wydaje decyzję nakazującą zwrot, decyzja ta skierowana jest do osoby prawnej, której udzielono dotacji. Czyli dotację zwraca organizacja pozarządowa. Dalej...

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP