Polecamy
47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Wsparcie dla rodzin z dziećmi na nowe okresy świadczeniowe

Data dodania: 06.09.2017

Wsparcie dla rodzin z dziećmi na nowe okresy świadczeniowe

Rodziny z dziećmi mogą liczyć na różnego rodzaju wsparcie ze strony państwa, m.in. w postaci świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i świadczenia wychowawczego. Ponieważ prawo do znacznej części z nich uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego, z założenia przyznawane są one na 12-miesięczne okresy, kończące się odpowiednio z dniem 31 października lub 30 września danego roku. W nowych okresach świadczeniobiorców czekają pewne zmiany, o których warto pamiętać, ubiegając się o przyznanie wsparcia.

Zasiłek rodzinny, który ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko:

  • 18. roku życia lub
  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
  • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoba ucząca się, za którą uznawana jest osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, może korzystać z zasiłku rodzinnego w okresie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. Dalej...

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP