Polecamy

Leszek Szafrańśki

26,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Ile wynosi opłata za prolongowanie zapłaty podatku?

Data dodania: 11.09.2017

Ile wynosi opłata za prolongowanie zapłaty podatku?

Zapłata podatku w odroczonym terminie lub w systemie ratalnym wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty prolongacyjnej. Wylicza się ją przy zastosowaniu obniżonej stawki odsetek podatkowych. Opłata prolongacyjna nie jest pobierana, jeżeli powodem przyznania ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego jest klęska żywiołowa lub wypadek losowy.

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może zgodzić się na zapłatę podatku lub zaległości podatkowej w indywidualnym trybie: w odroczonym terminie albo w ratach. Takie ulgi są udzielane w wyjątkowych sytuacjach. Za ich przyznaniem musi przemawiać ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Kosztem uzyskania pomocy w spłacie podatku stanowiącego dochód budżetu państwa jest opłata prolongacyjna. Rekompensuje ona, przynajmniej częściowo, „utratę” wpływów z tytułu odsetek za zwłokę. Podatnik, który wystąpi o udzielenie ulgi przed upływem terminu płatności podatku, a jego wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, nie ponosi żadnych obciążeń odsetkowych. W przypadku zaległości podatkowej odsetki za zwłokę są pobierane do dnia wniesienia podania (włącznie z tym dniem).

Opłaty prolongacyjnej nie ustala się, jeżeli przyczyną udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego jest klęska żywiołowa lub wypadek losowy. „Klęska żywiołowa” to takie zjawisko, jak trzęsienie ziemi, powódź, susza itp. Dalej... 

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP