Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej nie dla wszystkich organizacji?

Data dodania: 11.09.2017

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej nie dla wszystkich organizacji?

Na początku sierpnia Prezydent wniósł do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Gdyby wszedł w życie, samorządy straciłyby samodzielność w wyborze organizacji, które prowadzą poradnictwo. Punkty prowadziłyby tylko fundacje i stowarzyszenia znajdujące się na listach wojewodów - przedstawicieli administracji rządowej.

W 2016 r. ruszył system nieodpłatnego poradnictwa prawnego. Jego podstawą jest sieć punktów, w których świadczona jest pomoc prawna. Połową z nich opiekują się organizacje pozarządowe, połową adwokaci i radcowie. Organizacje wyłaniane są w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych co roku na jesieni. Kryteria konkursowe określa ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, a konkursy przeprowadzane są na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego.

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiaty. Pieniądze pochodzą z części budżetu w dyspozycji wojewodów. Po otrzymaniu pieniędzy, samorząd sam organizuje punkt i decyduje, która organizacja będzie prowadzić w nim porady. Dalej...

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP