Polecamy
Małgorzata Kisilowska 22,00 PLN 32,00 PLN

Przedstawiona w książce „kultura informacji” - jako pojęcie, termin, obszar  badawczy... więcej >

Tylko do 3 października br. można składać wnioski w konkursie o stypendia MKiDN

Data dodania: 12.09.2017

Tylko do 3 października br. można składać wnioski w konkursie o stypendia MKiDN

Do 3 października br. trwa nabór wniosków w konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2018 r. Stypendia przyznawane są na podstawie Rozporządzenia MKiDN z 24 maja 2012 r. Wysokość stypendium wynosi 3500 zł brutto miesięcznie. Nadrzędnym celem inicjatywy jest wspieranie indywidualnego rozwoju twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej sfery kultury i dziedzictwa narodowego.

Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, w następujących kategoriach: stypendia twórcze oraz stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury. Na stypendia twórcze składają się: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami oraz twórczość ludowa. Na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury składają się natomiast animacja i edukacja kulturalna oraz zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkurs o stypendia roczne obejmuje m.in. okres roku od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz dwa półroczne okresy: od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. i od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Polecamy
Partnerzy