Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Wydatki na kulturę w 2016 roku

Data dodania: 12.09.2017

Wydatki na kulturę w 2016 roku

Wydatki budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2016 roku zwiększyły się nominalnie w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrósł także w porównaniu z 2015 roku ich udział w strukturze wydatków budżetu państwa. Zmniejszyły się natomiast wydatki jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, podobnie jak ich udział w wydatkach ogółem jednostek samorządu terytorialnego.

W sumie wydatki publiczne, tj. wydatki budżetu państwa i samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (pomniejszone o dotacje i subwencje z budżetu państwa dla samorządów i o transfery pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego) w 2016 r. wyniosły 8 873,1 mln zł (nominalnie o 3,9 proc. więcej niż w 2015 roku), co w odniesieniu do PKB1 stanowiło 0,48 proc. (w roku poprzednim – 8 565,3 mln zł i także 0,48 proc.). Publiczne wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 7 353,5 mln zł i stanowiły 81,9 proc. wydatków publicznych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ogółem (w 2015 r. – 80,5 proc.) - czytamy w opracowaniu „Kultura w 2016 roku” sporządzonym przez GUS.

Źródło: Rynek Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP