Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Otwarte zasoby globalnie - 2. Kongres UNESCO

Data dodania: 13.09.2017

Otwarte zasoby globalnie - 2. Kongres UNESCO

Już za kilka dni Ljubljana w Słowenii na 3 dni stanie się stolicą otwartych zasobów. 18-20 września spotkają się tam eksperci i ekspertki ds. edukacji, aby obradować podczas drugiego kongresu UNESCO o otwartej edukacji. Podczas pierwszego kongresu w Paryżu została przyjęta Deklaracja Paryska, stanowiąca istotny dokument, który zachęcał państwa członkowskie by finansując materiały edukacyjne od razu je otwierały.

UNESCO przed kongresem uruchomiło ankietę dotycząca polityk wdrażania i wspierania OZE na świecie, która była przygotowanie do kongresu, a jej wyniki posłużą jako baza do dyskusji i dalszych prac. Aktualnie można zgłaszać swoje komentarze do szkicu Planu Działania.

Źródło: KOED


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP