Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Library Map of the World

Data dodania: 13.09.2017

Library Map of the World

Podczas Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu udostępniono na portalu IFLA nowy serwis informacyjny Library Map of the World. Jest to reprezentatywne źródło podstawowych informacji statystycznych o bibliotekach na całym świecie zebranych w jednym miejscu, z możliwością przeszukiwania wg krajów, typów bibliotek i innych danych wprowadzonych do bazy.

Dane dotyczą wszystkich rodzajów bibliotek: narodowych, publicznych, akademickich, szkolnych, innych. Działalność każdej z grup jest scharakteryzowana poprzez dane statystyczne: liczba bibliotek danego rodzaju, liczba użytkowników zarejestrowanych oraz liczba odwiedzin, liczba wypożyczeń dokumentów tradycyjnych i w postaci elektronicznej, liczba personelu na całym etacie, liczba wolontariuszy, liczba bibliotek z dostępem do internetu.

Dane pochodzą z wiarygodnych źródeł (urzędowa statystyka, źródła z badań naukowych, itp.). Przekazały je do bazy IFLA najczęściej narodowe stowarzyszenia bibliotekarskie, biblioteki narodowe lub inne instytucje. Obecnie w LMW uczestniczy 76 krajów, w tym Polska. Dane do LMW, opracowane przez Barbarę Budyńską z zespołem, przekazało Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Podczas oficjalnej inauguracji serwisu we Wrocławiu funkcjonalności Library map of the World były prezentowane poprzez dane o bibliotekach w Polsce. 

Częścią serwisu LMW są także SDG stories (United Nation Sustainable Development Goals), czyli przykłady działań bibliotek w różnych krajach świata na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju ogłoszonych w programie ONZ Agenda 2030, które aktywnie wspiera i popularyzuje IFLA. Na początek dostępne są trzy historie realizowane przez biblioteki z Kolumbii i Rumunii.

LMW stanowić będzie potężne narzędzie do pomiarów, porównań i analiz funkcjonowania bibliotek na poziomie globalnym i regionalnym, a także do działań rzeczniczych ukazujących wszechstronność oddziaływania bibliotek na rzecz demokratyzacji i zrównoważonego rozwoju społeczeństw w wymiarze ekonomicznym, społecznym i kulturowym.

nad. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP