Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Szczególne zasady dokumentowania transakcji

Data dodania: 18.09.2017

Szczególne zasady dokumentowania transakcji

Podatnicy VAT mają, co do zasady, obowiązek dokumentować fakturami dokonywane przez siebie transakcje. Faktura wystawiana przez podatnika musi spełniać wymogi formalne oraz być wystawiona terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT. Przepisy o VAT określają również katalog informacji, które nie są wymagane na fakturze oraz informacji, które w szczególnych przypadkach muszą być w fakturze zawarte.

Jak wynika z art. 106a pkt 2 ustawy o VAT, polskie przepisy w zakresie fakturowania podatnicy stosują także do transakcji, od których VAT rozlicza podatnik zagraniczny w ramach odwrotnego obciążenia. Faktury wystawiane dla kontrahentów zagranicznych muszą, co do zasady, zawierać takie same dane, co faktury wystawiane w obrocie krajowym. Przy czym na fakturach tych musi być zamieszczony:

  • numer VAT UE sprzedawcy i nabywcy (nie ma obowiązku umieszczania NIP nabywcy z kraju trzeciego),
  • wyrazy „odwrotne obciążenie”.

Ponadto na fakturach tych nie zamieszcza się stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto i kwoty podatku od tej sumy. Dalej...

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP