Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Ruszyła rekrutacja do jesienno-zimowej edycji projektu staży w instytucjach kultury

Data dodania: 19.09.2017

Ruszyła rekrutacja do jesienno-zimowej edycji projektu staży w instytucjach kultury

Trwa nabór zgłoszeń do jesienno-zimowej edycji staży w instytucjach kultury. Nabór dla instytucji trwa jeszcze do 1 października, dla stażystów od 4 do 15 października. Staże powinny odbyć się od 18 października 2017 r. do 2 marca 2018 r. Udział w praktykach jest bezpłatny.

Program od ponad 10 lat łączy instytucje, organizacje pozarządowe oraz prywatne firmy z branży kultury ze studentami i absolwentami, którzy chcą związać swoją karierę z kulturą. Nadrzędnym celem kolejnej edycji inicjatywy jest umożliwienie studentom szkół artystycznych i kierunków humanistycznych zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i specyfiki pracy w instytucjach kultury oraz pomoc w realizacji bieżących zadań instytucji kultury i przygotowanie kompetentnej kadry dla instytucji.

Aby wziąć udział jesienno-zimowej edycji stażu, instytucja powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy. Aby dostać się na staż do instytucji należy spełnić kilka warunków, takich jak:

  • studia artystyczne lub humanistyczne związane z kulturą, np.: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, socjologia, filologie, etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia, sztuki plastyczne, kinematografia;
  • 3‒5 rok studiów magisterskich, 3 rok studiów licencjackich, 1-2 rok studiów uzupełniających magisterskich, studenci studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury oraz szkół artystycznych, absolwenci wymienionych studiów;
  • wiek do 30 roku życia.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP