Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

"Między dzieciństwem a dojrzałością, czyli młodzież w bibliotece" - relacja

Data dodania: 30.03.2011

Nowo otwarta Mediateka „Start-Meta” na warszawskich Bielanach gościła w dniach 28-29 marca 2011 roku 55 bibliotekarzy z całej Polski na konferencji „Między dzieciństwem a dojrzałością, czyli młodzież w bibliotece” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Bibliotekę Publiczną im. St. Staszica Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Patronem honorowym seminarium było Wydawnictwo „Świat Książki”, a funkcję patrona medialnego sprawował „Poradnik Bibliotekarza” oraz Redakcja Portalu SBP.

Młodzież stanowi istotną część odbiorów biblioteki, jest jednocześnie grupą społeczną, która ze względu na okres dojrzewania, inne zainteresowania, poglądy, inny stosunek do życia, duży indywidualizm wymaga od bibliotekarzy odmiennego podejścia, innego sposobu współpracy. Celem dwudniowego seminarium było przybliżenie bibliotekarzom pracującym z młodym czytelnikiem wizerunku współczesnej młodzieży i jej udziału w kulturze i edukacji, wskazanie na aktywizujące formy działalności bibliotek oraz przykłady „dobrych praktyk”, czyli oferta bibliotek adresowana do młodzieży.

Pierwszy dzień obrad miał charakter teoretyczny. Dr Grażyna Walczewska-Klimczak, na podstawie najnowszych badań, przedstawiła dogłębną diagnozę społeczną sytuacji młodzieży w Polsce w aspekcie cech psychologicznych, jej stosunku do szkoły, nauczycieli, domu rodzinnego, nowych mediów i życia kulturalnego. Wiedza nt. młodzieży ułatwi bibliotekarzom współpracę z młodymi czytelnikami. Prof. Grzegorz Leszczyński skoncentrował się w swoim wystąpieniu na analizie literaturoznawczej literatury adresowanej do chłopców i na roli męskiego bohatera utworów literackich (dziecka-ojca). Dr Anna Krajewska dokonała analizy księgozbiorów bibliotecznych pod kątem „dobrych książek dla młodzieży” zarówno współczesnych, jak i z okresu międzywojennego. A Krzysztof Maciąg w swoich rozważaniach próbował uzasadnić dlaczego młodzież korzysta z biblioteki. Końcowym elementem pierwszego dnia obrad była prezentacja działalności Mediateki Start-Meta w zakresie aktywizujących form działania skierowanych do młodzieży oraz jej zwiedzanie. W problemy tych zagadnień wprowadził uczestników konferencji jej kierownik Karol Tomaka.

Drugi dzień konferencji to prezentacje multimedialne prezentujące praktyczne rozwiązania w zakresie działalności bibliotek młodzieżowych. Wystąpienie dr Doroty Grabowskiej pozwoliło na poznanie największych bibliotek młodzieżowych w Polsce i na świecie – pod kątem aranżacji przestrzennej i zakresu świadczonych usług. Kolejne prezentacje dotyczyły działalności edukacyjno-kulturalnej wybranych bibliotek polskich: Planety 11, Filii nr 42 MBP we Wrocławiu, Mediateki WBP w Kielcach, MBP w Braniewie, Mediateki przy MBP w Sieradzu i GBP w Aleksandrowie Lubelskim. Zostały one przygotowane przez Joannę Podolak (Planeta 11), Darię Waszczuk (MBP we Wrocławiu), Elżbietę Jakubowską (MBP w Braniewie), Annę Wójcik (WBP w Kielcach ), Marię Fabisiewicz (PBP w Sieradzu) i Justynę Bździuch (GBP w Aleksandrowie Lub.) Prezentacje pokazały szeroką i różnorodną ofertę działań bibliotek publicznych skierowaną do młodzieży. Na zakończenie prezes PS IBBY – Maria Kulik przedstawiła działania Polskiej Sekcji IBBY na rzecz książki na forum międzynarodowym (Katalog „Białych Kruków”, Lista Honorowa IBBY, Biennale Ilustracji w Bratysławie, nagroda ALMA, wystawy książek) i krajowym (Bestseller, Książka Roku, Poznańskie Targi Książki i inne).

Podjęte przez młodych bibliotekarzy inicjatywy na rzecz młodzieży, udział w programach aktywizacji kulturalnej i edukacyjnej wskazują na ich duże zaangażowanie i troskę o rozwój kulturalny młodego pokolenia. Biblioteki publiczne pełnią ważną rolę w edukacji polskiej młodzieży, szkoda tylko, iż w procesie kształcenia bibliotekarzy te elementy wiedzy nie są wyeksponowane w postaci specjalizacji.

Uczestnicy konferencji wysoko ocenili program seminarium i jego realizację.

W br. ukaże się w Wydawnictwie SBP publikacja zawierająca materiały z konferencji.

oprac. Jadwiga Chruścińska

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP