Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

Przegląd Polskich Norm z zakresu informacji i dokumentacji

Data dodania: 30.03.2011

W 2010 r. Polski Komitet Normalizacyjny wprowadził procedure R2-P12 Przeglad Polskich Norm własnych i Polskich Norm wprowadzajacych Normy Miedzynarodowe. Sprawdzenie aktualnosci norm dokonywane jest corocznie i obejmuje PN, dla których w roku ogłoszenia przegladu upłyneło 5, 10, 15 itd. lat od daty publikacji. W bieżacym roku Komitet Techniczny 242 ds. Informacji i Dokumentacji musi podjac decyzje, do 22 kwietnia 2011 r., dotyczącew nastepujacych norm:

 • PN-ISO 11108:2001 Informacja i dokumentacja. Papier archiwalny. Wymagania dotyczace trwałosci i wytrzymałosci
 • PN-ISO 11620:2006 Informacja i dokumentacja. Wskazniki funkcjonalnosci bibliotek
 • PN-ISO 11799:2006 Informacja i dokumentacja. Wymagania dotyczace warunków przechowywania materiałów archiwalnych i bibliotecznych
 • PN-ISO 15489-1:2006 Informacja i dokumentacja. Zarzadzanie dokumentami. Czesc 1: Zasady ogólne
 • PN-ISO 15836:2006 Informacja i dokumentacja. Zestaw elementów metadanych Dublin Core
 • PN-ISO 15924:2006 Informacja i dokumentacja. Kody nazw pism
 • PN-ISO 2108:2006 Informacja i dokumentacja. Miedzynarodowy znormalizowany numer ksiażki (ISBN)
 • PN-ISO 7154:2001 Dokumentacja. Zasady szeregowania bibliograficznego
 • PN-ISO 999:2001 Informacja i dokumentacja. Wytyczne dotyczace zawartosci, struktury i prezentacji indeksów
 • PN-N-01152-5:2001 Opis bibliograficzny. Dokumenty kartograficzne
 • PN-N-01160:1971 Kompozycja wydawnicza czasopisma
 • PN-N-01163:1971 Kompozycja wydawnicza artykułów
 • PN-N-01230:2001 Hasło opisu bibliograficznego. Hasło korporatywne
 • PN-N-01231:2001 Hasło opisu bibliograficznego. Hasło tytułowe

KT 242 ma do wyboru nastepujace decyzje:

 • norma pozostaje aktualna,
 • wycofanie normy,
 • nowelizacja / zmiana normy,
 • opracowanie poprawki do normy.

Zgodnie z procedurami PKN, normy znajdujace sie w zbiorze Polskich Norm, zatwierdzone przed 1994 r., sa nieaktualne i powinny byc wycofane lub nowelizowane (w ciagu trzech lat od daty zakonczenia przegladu). W tegorocznym przegladzie zasada ta odnosi sie do dwóch z czternastu norm:

 • PN-N-01160:1971 Kompozycja wydawnicza czasopisma
 • PN-N-01163:1971 Kompozycja wydawnicza artykułów

Nowelizacja norm łaczy sie z pozyskaniem srodków finansowych na jej zrealizowanie. Prawdopodobnie KT 242 podejmie wiec decyzje o wycofaniu tych dwóch norm. Uwagi dotyczace tegorocznego przegladu prosimy kierowac do sekretarza KT 242 - Grażyna Jaroszewicz, e-mail: g.jaroszewicz@bn.org.pl

Nadesłał:
Paweł Rygiel
Pracownia Teorii i Organizacji Bibliografii
Instytut Bibliograficzny
Biblioteka Narodowa


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP