Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

VAT od dotacji

Data dodania: 25.09.2017

VAT od dotacji

Czy dotacja na wykonanie zadania publicznego jest objęta podatkiem VAT? Czy organizacja pozarządowa, która otrzymała taką dotację, a wykonując zadanie pobiera opłaty od uczestników (np. opłaty za udział w szkoleniach, zawodach sportowych, innego rodzaju zajęciach, albo sprzedaje bilety na imprezy kulturalne), powinna zapłacić VAT od dotacji?

Organizacje pozarządowe, tak jak wszyscy podatnicy, nie są zobowiązane do zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku, gdy korzystają ze zwolnienia podmiotowego. Zwolnienie to przysługuje podatnikom w sytuacji, gdy sprzedali towary lub usługi opodatkowane tym podatkiem i z tytułu tej sprzedaży osiągnęli przychód w wysokości nie przekraczającej kwot wskazanych w przepisach. W 2017 r. nie podlega podatkowi VAT przychód z tytułu sprzedaży towarów i usług, który nie przekroczył 200.000 zł.

Okoliczności, które uniemożliwiają podatnikowi skorzystanie z tego zwolnienia zostały określone w art. 113. ust. 13. ustawy o podatku od towarów i usług (to m.in. świadczenie usług prawniczych, w zakresie doradztwa, jubilerskich, dostarczanie wyrobów z metali szlachetnych czy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym). Dalej...

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP