Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

Weszły w życie regulacje unijne mające na celu ułatwienie transgranicznej wymiany kopii książek w formatach dostępnych dla osób niewidomych

Data dodania: 11.10.2017

Weszły w życie regulacje unijne mające na celu ułatwienie transgranicznej wymiany kopii książek w formatach dostępnych dla osób niewidomych

10 października 2017 roku weszły w życie regulacje unijne stanowiące realizację zobowiązań wynikających z Traktatu z Marrakeszu: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1563 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii w dostępnych formatach określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem.

Rozporządzenie dotyczące wymiany dostępnych kopii między Unią a państwami trzecimi będzie stosowane na poziomie krajowym bezpośrednio, od dnia 12 października 2018 roku. Dyrektywa wymaga natomiast implementacji do systemów krajowych w terminie do dnia 11 października 2018 roku. Mimo szerokiego ukształtowania dozwolonego użytku na rzecz osób niepełnosprawnych w polskim prawie autorskim, polska ustawa będzie wymagała dostosowania do nowych przepisów, m.in. w zakresie zasad wymiany kopii utworów z podmiotami z innych państw UE.

Źródło: prawoautorskie.gov.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP