Polecamy
Bożena Karzewska 29,00 PLN

Książka ma charakter poradnikowy. Autorka w 11 rozdziałach przedstawia na podstawie literatury i... więcej >

Konferencja Jubileuszowa Aktywni i Kreatywni

Data dodania: 13.10.2017

Konferencja Jubileuszowa Aktywni i Kreatywni

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie, włączając się w ogólnopolskie obchody 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zorganizował, 5 października 2017 r., Konferencję Jubileuszową ph. Aktywni i Kreatywni, w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Patronat honorowy nad Konferencją Jubileuszową objęli:

   
Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego 
dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin 
Elżbieta Stefańczyk – Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

 

Konferencję prowadzili Anastazja Śniechowska-Karpińska (BG Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) i Paweł Kordybacha (WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie)

 

Joanna Chapska – Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie powitała gości i uroczyście otworzyła Konferencję oraz przedstawiła krótki rys historyczny SBP na Lubelszczyźnie

 

Zarząd Okręgu SBP w Lublinie wystąpił o odznaczenia dla najaktywniejszych członków SBP do Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin i Zarządu Głównego SBP w Warszawie

 

Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego został wyróżniony dr Marian Butkiewicz, medal wręczyła Anna Augustyniak - Sekretarz Województwa Lubelskiego

 

Nagrody i wyróżnienia wręczyła Anna Augustyniak - Sekretarz Województwa Lubelskiego

 

Odznaczenia i nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego

Zarząd Województwa Lubelskiego wyróżnił Pawła Kordybachę (WBP im. H. Łopacińskiego, skarbnika Zarządu Okręgu) Nagrodą Okolicznościową

 

Zarząd Województwa Lubelskiego wyróżnił Dyplomem Uznania Zarząd Okręgu SBP w Lublinie

 

Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk nagrodził aktywnych bibliotekarzy działających w Stowarzyszeniu. Medale i wyróżnienia wręczył Krzysztof Komorski – zastępca Prezydenta Miasta Lublin 

 

Odznaczenia i nagrody Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka

 

Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk przyznał Medal 700-lecia Miasta Lublin dla Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie

 

Z okazji Jubileuszu Zarząd Główny SBP przyznał odznaczenia i dyplomy, które wręczyła Elżbieta Stefańczyk -  Przewodnicząca ZG SBP 

 

Odznaczenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

Wręczenie medali okolicznościowych z okazji „110-lecia powstania Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego”  przez Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego 

Medale okolicznościowe z okazji „110-lecia powstania Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego” 

W imieniu odznaczonych i nagrodzonych podziękowania złożył dr Marian Butkiewicz

Gratulujemy odznaczeń i wyróżnień naszym Koleżankom i Kolegom!

   

Podziękowania dla Elżbiety Stefańczyk

 

Tadeusza Sławeckiego

 

Anny Augustyniak

 

….Haliny Drozd - Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

 

 …Anny Pajdosz – Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin

 

Pamiątkowa fotografia wszystkich uczestników Konferencji Jubileuszowej „Aktywni i Kreatywni”

 

Jubileuszowy tort i lampka szampana od odznaczonych

 

W drugiej części Konferencji uczestnicy wysłuchali wykładów
Strategia SBP w działalności Stowarzyszenia w latach 2013-2017 – Barbary Budzyńskiej - sekretarza ZG SBP 

 

Międzyorganizacyjny transfer wiedzy na przykładzie relacji SBP-Biblioteka – dr Marzeny Cichorzewskiej  -   Katedra Zarządzania Politechniki Lubelskiej

 

Społeczne efekty czytelnictwa – jak SBP i inne organizacje pozarządowe mogą pomagać w budowaniu wspólnot – Jacka Królikowskiego z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

 

  

Dyplom Uznania od  Sławomira Sosnowskiego Marszałka Województwa Lubelskiego

 

Medal 700 -lecia Miasta Lublin od dra Krzysztofa Żuka Prezydenta Miasta Lublin

 

Konferencji towarzyszyła wystawa Lubelskie Szczególne Bibliotekarskie Pamiątki – przygotowana przez Małgorzatę Pieczykolan

Konferencja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. 
Sponsorem była Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek” w Radzyniu Podlaskim
Fotografie Marta Tomasik, oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Polecamy
Partnerzy