Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Opodatkowanie obcokrajowca będącego pracownikiem

Data dodania: 13.10.2017

Opodatkowanie obcokrajowca będącego pracownikiem

Coraz więcej polskich firm zatrudnia obcokrajowców. Zazwyczaj są to osoby, które przyjechały do naszego kraju wyłącznie w celach zarobkowych. Sposób opodatkowania uzyskiwanych przez nie wynagrodzeń oraz zakres związanych z nimi obowiązków płatnika pdof uzależniony jest od szeregu czynników.

Zakres obowiązku podatkowego osoby fizycznej zależy od miejsca jej zamieszkania. Dla celów podatkowych osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w Polsce, gdy posiada tu centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (art. 3 ust. 1a ustawy o pdof). Stąd dla uznania, że dana osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce, wystarczy spełnienie jednego z tych warunków.

Osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce podlega w kraju obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł ich powstawania. To oznacza, że ma ona w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy (art. 3 ust. 1 ustawy o pdof). Natomiast gdy dana osoba nie ma na terytorium Polski miejsca zamieszkania, to podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (ograniczony obowiązek podatkowy) – art. 3 ust. 2a ustawy o pdof.

Do dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski zalicza się w szczególności dochody (przychody) z pracy wykonywanej na jej terytorium na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia. Dalej...

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP