Polecamy
48,00 PLN 65,00 PLN

Tom jest pionierską analizą twórczej działalności „lilipucich” wydawnictw,... więcej >

Bibliotekarze BUWu w IFLA

Data dodania: 01.04.2011

Bibliotekarze BUWu w IFLA

Matylda Filas i Lilianna Nalewajska zostały członkiniami dwóch Stałych Komitetów Sekcji (Standing Committee) Międzynarodowej Federacji Organizacji i Instytucji Bibliotekarskich (The International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA). IFLA to najważniejsza organizacja bibliotekarska na świecie, skupiająca członków ze 150 krajów. Kadencje członków Komitetów trwają cztery lata (2011-2015).

Matylda Filas z Oddziału Wydawnictw Ciągłych, jest członkinią Komitetu Stałego (Standing Committee) Sekcji Czasopism i Innych Wydawnictw Ciągłych (The Section on Serials and Other Continuing Resources). Ta sekcja zajmuje się wszystkimi zagadnieniami wyróżniającymi czasopisma wśród innych wydawnictw zarówno drukowanych jak i elektronicznych. Prowadzone prace koncentrują się między innymi nad: standardami opisu bibliograficznego i opisu zasobu, krajową i międzynarodową współpracą bibliotek, udostępnianiem, konserwacją i archiwizowaniem dokumentów, zarządzaniem zbiorami, problemami dotyczącymi prawa autorskiego, a także polityki cenowej wydawnictw.

Lilianna Nalewajska z Oddziału Udostępniania i Informacji Naukowej, jest członkinią Komitetu Stałego (Standing Committee) Sekcji Informacji Naukowej (The Reference and Information Services Section). Ta sekcja zajmuje się wszelkimi aspektami związanymi z informacją naukową we wszystkich rodzajach bibliotek. Obecnie prace sekcji skupiają się na funkcjonowaniu informacji w środowisku elektronicznym i związanych z tym zmianach w zarządzaniu i posługiwaniu się informacją, nad przyszłością pracy centrów informacyjnych w bibliotekach i zagadnieniami jakości obsługi użytkowników.

Źródło: BUW


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP