Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Wizualna analityka cyfrowej biblioteki Europeana pod kątem przydatności jej zasobów w środowiskach uczenia się

Data dodania: 26.10.2017

Wizualna analityka cyfrowej biblioteki Europeana pod kątem przydatności jej zasobów w środowiskach uczenia się

Europeana – wirtualna biblioteka dla wszystkich to efekt flagowego europejskiego projektu mającego na celu stworzenie współczesnej, „cyfrowej biblioteki aleksandryjskiej”, udostępniającej w Internecie zdigitalizowane dziedzictwo kulturowe i naukowe Europy Obecnie, repozytorium to zapewnia jeden punkt dostępu do milionów zasobów katalogowych i obiektów cyfrowych pochodzących z europejskich muzeów, bibliotek, archiwów i kolekcji audiowizualnych. Autorzy artykułu postanowili ocenić, czy z perspektywy nauczycieli, wykładowców i badaczy, Europeana może być faktycznie postrzegana jako nowa, cyfrowa Bibliotheca Alexandrina – największa, nowożytna biblioteka zasobów cyfrowych. Sprawdzali również, czy jej zbiory są przydatne do użytku w celach edukacyjnych, w środowiskach e-learningowych, i czy mogą wspierać rozwój obiektów wiedzy.

W szczególności, interesowało ich, czy Europeana udostępnia odpowiednią liczbę dokumentów ze wszystkich dziedzin wiedzy ujętych w domenie bibliotecznej, czy oferuje odpowiednie wsparcie językowe dla użytkowników z różnych krajów, a także czy zapewnia skuteczne i wiarygodne mechanizmy wyszukiwawcze, umożliwiające użytkownikom odnajdywanie materiałów spełniających zadane kryteria. Sprawdzano również, czy zbiory te są ogólnodostępne, czy też ich wykorzystanie i dostępność są limitowane. Badanie przeprowadzono, by zidentyfikować obszary wymagające poprawy i zwiększyć użyteczność tego serwisu. Dalej...

Źródło: BABIN 2.0


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP