Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Wymiar czasu pracy w przypadku sobotniego święta

Data dodania: 26.10.2017

Wymiar czasu pracy w przypadku sobotniego święta

Obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę wynika ze sposobu ustalania wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Służy on zapewnieniu pracownikom właściwej liczby dni i godzin pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym takie święto.

Podstawą planowania czasu pracy pracowników jest prawidłowo ustalony wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
  • odejmując 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela (art. 130 K.p.).

Obowiązujące w Polsce święta wskazuje ustawa o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90). Do końca 2017 r. przypadają jeszcze cztery dni świąteczne, wskazane w powołanej ustawie, a mianowicie: 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 i 26 grudnia – pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia.

Każde z tych świąt, gdyż wszystkie występują w dniach od poniedziałku do soboty, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jednak tylko święto 11 listopada br. przypada w sobotę, co w konsekwencji może wymagać wyznaczenia pracownikom innego dnia wolnego od pracy. Dalej...

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP