Polecamy

Jubileusz 70-lecia Koszalińskiej Biblioteki Publicznej (1947-2017)

 

 

 
23 października 2017 r. Koszalińska Biblioteka Publiczna obchodziła jubileusz 70-lecia swojego istnienia. Była to dobra okazja, aby zaznaczyć swoją obecność, podkreślić zasługi biblioteki, zauważyć i docenić pracę bibliotekarzy, spotkać się z przyjaciółmi. 
 
Do biblioteki przy placu Polonii zjechało wielu zaproszonych gości, wśród nich: prezydent Koszalina Piotr Jedliński, poseł Stefan Romecki, wicewojewoda Marek Subocz, wicestarosta koszaliński Dariusz Kalinowski, radni, dyrektorzy zaprzyjaźnionych bibliotek i innych instytucji, oraz emerytowani pracownicy na czele z panią Marią Hudymową – nestorką koszalińskiego bibliotekarstwa, Honorową Członkinią SBP. 
 
Wśród gości znaleźli się również reprezentanci Zarządu Okręgu Zachodnioporskiego SBP: Małgorzata Bartosik, Dariusz Florek, Monika Kwaśniak, Marta Kurzyńska, Mariola Jackiewicz.
 

 

 

 

 

_________________________________ 
 
Treść listu Gratulacyjnego od OZ SBP: 
 
Szczecin, 23 IX 2017 r. 
 
Andrzej Ziemiński 
Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
im. Joachima Lelewela 
 
Szanowny Panie Dyrektorze, 
 
Koszalińska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela obchodzi jubileusz siedemdziesięciolecia swego istnienia. Korzystając z tej wyjątkowej okazji, pragnę - w imieniu Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - serdecznie pogratulować wszystkim pracownikom - osobom tworzącym przez lata tę instytucję. 
 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Koszalinie, w przeszłości pełniąca rolę wojewódzkiej, należy do czołowych i wielokrotnie wyróżnianych instytucji kultury w mieście i regionie. Organizując różnego typu wydarzenia literackie, edukacyjne i społeczne, skutecznie upowszechnia dziedzictwo piśmiennicze i rozwija zamiłowanie do książki. Angażując się w wiele przedsięwzięć na rzecz mieszkańców miasta, gminy i powiatu, integruje społeczność lokalną, ugruntowuje poczucie zakorzenienia i przynależności do zamieszkiwanego miejsca. 
 
Swoim oddziaływaniem Biblioteka Koszalińska dawno przekroczyła granice miasta i pełni rolę głównej biblioteki regionu środkowopomorskiego, niezależnie od obecnych podziałów administracyjnych. To rezultat wieloletniego doświadczenia i znakomitej pracy, wypełnionej cennymi i znaczącymi inicjatywami, promującymi Koszalin poza granicami regionu. Wyniki pracy Koszalińskiej Biblioteki są trwałym świadectwem tego, jak wielki wpływ na kształtowanie się świadomości mieszkańców mają instytucje kultury; jak wielkie znaczenie mają biblioteki w procesie permanentnej edukacji społecznej oraz w aktywizacji mieszkańców do uczestnictwa w kulturze. 
 
Biblioteka pełni tę rolę dzięki wielkiemu zaangażowaniu i poczuciu misji pracujących w niej bibliotekarzy oraz wsparciu, jakie uzyskuje ze strony władz samorządowych Koszalina i środowisk lokalnych. Miejmy nadzieję, że przyczynia się do tego również Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, towarzyszące Bibliotece od momentu jej powstania. 
 
Panie Dyrektorze, życzę Panu, aby ta dobra współpraca trwała i przynosiła wiele korzyści miastu i regionowi, a także, aby była źródłem poczucia satysfakcji dla wszystkich, którzy są zaangażowani w krzewienie szeroko rozumianej kultury. 
 
Małgorzata Bartosik / Przewodnicząca OZ SBP 
 
 
 _________________________________ 
 
Z okazji z jubileuszu pracownikom KPB wręczono nagrody i odznaczenia: Złote Medale za Długoletnią Służbę (6), Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (1), medale „Za zasługi dla Koszalina” (2), nagrody finansowe (wszyscy pracownicy KPB), uroczysty wpis do Honorowej Księgi Pamiątkowej Biblioteki (2 zasłużone emerytowane bibliotekarki: Ewa Klimaszka i Anna Marcinek-Drozdalska). 
 
Wśród odznaczonych znaleźli się członkowie Koła 1 przy KPB Oddziału Koszalińskiego SBP: 
 
@ Medal Złoty Za Długoletnią Służbę / przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Wanda Budnik / kustosz, 33 lat pracy, w tym 16 lat w bibliotece, kierowniczka Filii bibliotecznej nr 8 KPB; 
 
Bogusława Kapuścińska / starszy kustosz, 36 lat pracy, w tym 21 lat w bibliotece, pracownicę Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów KPB; 
 
Dorota Łobacz / starszy bibliotekarz, 33 lat pracy, w tym 33 lat w bibliotece, kierowniczka Działu Magazynów KPB; 
 
Małgorzata Weiss / starszy bibliotekarz, 34 lat pracy, w tym 34 lat w bibliotece, kierowniczka Oddziału Zbiorów Audiowizualnych KPB. 
 
@ Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę / przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Bogusława Kałużna / starszy kustosz, 27 lat pracy, w tym 21 lat w bibliotece, kierowniczka Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów KPB. 
 
@ Medal pamiątkowy „Za Zasługi dla Koszalina” / przyznaje Prezydent Miasta Koszalina 
 
Anna Kowal / starszy kustosz, 18 lat pracy, kierowniczka Działu Informacyjno-Bibliograficznego KPB; 
 
Aleksander Trembowiecki / starszy kustosz, 19 lat pracy, pracownik Działu Komputeryzacji KPB. 
 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
 
Jubileusz 70-lecia Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, 03.10-07.12.2017 
 
Uroczystość jubileuszowa, 23.10.2017:
10.30- wykład dr. Grzegorza Leszczyńskiego z Uniwersytetu Warszawskiego " Bunt czytelników. Proza inicjacyjna netgeneracji". 
12.00 - 13.00 - część oficjalna, życzenia, przemówienia, wręczenie odznaczeń. 13.00-13.45 - recital aktorów Bałtyckiego Teatru Dramatycznego "Noc Poety. Wiersze i piosenki Jonasza Kofty". 
13.45 - słodki poczęstunek. W ramach jubileuszu 70-lecia, Koszalińska 
 
Biblioteka Publiczna zaprasza mieszkańców Koszalina i okolic na cykl spotkań autorskich z najlepszymi pisarzami: 
@ 3 października, o godz. 17.00 - z Cezarym Łazarewiczem, laureatem Nagrody Nike 2017; 
@ 5 października, o godz. 17.00 - Markiem Krajewskim, najbardziej utytułowanym pisarzem powieści kryminalnych; 
@14 listopada, o godz. 17.00 - Andrzejem Pilipiukiem, świetnym pisarzem fantasy; 
@ 30 listopada, o godz. 17.00 - z Elżbietą Cherezińską, świetną pisarką powieści historycznych; 
@ 7 grudnia, o godz. 17.00 - z Łukaszem Orbitowskim, świetnym pisarzem młodego pokolenia. 
 
Wydarzenia towarzyszące: 
 
@ Prezentacja multimedialna „#biblioteka”. 
@ Okolicznościowe wydawnictwo „Zeszyt jubileuszowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 1947-2017”. 
@ Koło 1 Oddziału Koszalińskiego SBP koszalińskim 70-latkom. 

__________________________

Koszalińska Biblioteka Publiczna / SBP _ Kalendarium (wybór)

15.04.1947 - otwarcie MBP w Koszalinie.
17.12.1954 - powołano Zarząd Okręgu Koszalińskiego SBP.
23.05.1959 - Wojewódzki Zjazd Bibliotekarzy z okazji 10-lecia bibliotek woj. koszalińskiego.
14-15.06.1963 - Krajowy Zjazd SBP.
1965 - w Okręgu Koszalińskim powstało 13 Oddziałów Powiatowych SBP.
03.05.1967 - Jubileusz 50-lecia SBP / 20-lecia SB na Ziemi Koszalińskiej.
24.10.1977 - Sesja jubileuszowa z okazji 60-lecia SBP; Zarząd Koszalińskiego Okręgu SBP otrzymał medal piątkowy "Twórcom i Mecenasom Kultury".
19.03.2002 - ZG SBP uhonorował KPB Medalem "Bibliotheca Magna Perennisque".
2013 - tytuł  Honorowy Członek SBP dla Marii Hudymowej (w l. 1957-1979 z-ca dyr. WiMBP Koszalin, wieloletnia przewodnicząca Okręgu Koszalińskiego SBP).
23.05.2015 - Oddział Koszaliński SBP gospodarzem Zachodniopomorskiego Dnia Bibliotekarza
21.06.2017 / Jubileusz 100-elcia SBP / 70-lecia SBP na Pomorzu Zachodnim - Honorowa Odznaka SBP dla Andrzeja Ziemińskiego (od 1994 dyr. KPB, wieloletni przewodniczący Oddziału Koszalińskiego SBP); List Gratulacyjny Zarządu Głównego SBP dla Małgorzata Zychowicz; Dyplom Zarządu Zachodniopomorskiego Okręgu SBP dla Bogusławy Kałużnej.
 
Koło 1 przy KPB Oddziału Koszalińskiego SBP:
https://www.biblioteka.koszalin.pl/sbp/sbp-aktualnosci

 

 

 Oprac.: Małgorzata Zychowicz, Marta Kurzyńska.
Fot.: Piotr Świerczyński,  Piotr Czyżewski,  Izabela Rogowska.
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP