Polecamy
35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Składanie informacji podsumowującej w obrocie krajowym

Data dodania: 30.10.2017

Składanie informacji podsumowującej w obrocie krajowym

Podatnik świadczący usługi budowlane, do których ma zastosowanie odwrotne obciążenie, ma, co do zasady, obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-27. Informacji tej nie składa się za okresy, w których czynności te nie zostały wykonane, czyli nie powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. Obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym – VAT-27 dotyczy podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT. Obowiązek ten określa art. 101a ustawy o VAT.

Odwrotne obciążenie przy dostawie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do tej ustawy ma zastosowanie wówczas, gdy spełnione są następujące warunki, określone w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT:

  1. obie strony transakcji (sprzedawca i nabywca) są czynnymi podatnikami VAT,
  2. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 (zwolnienie dotyczy dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie do działalności zwolnionej z VAT, w stosunku do których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia VAT) lub w art. 122 ustawy (dotyczy dostawy złota inwestycyjnego).

W przypadku sprzedaży towarów wymienionych w poz. 28-28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT, tj. laptopów, komputerów, telefonów, konsoli do gier wideo, procesorów, mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany jest tylko wówczas, gdy łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekracza 20.000 zł netto (art. 17 ust. 1c ustawy o VAT). Dalej...

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP