Polecamy
25,00 PLN

Kolejny, szesnasty, tom serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”... więcej >

W złotówce siła - Koło 1 OS SBP wzbogaca zasoby Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Od 2006 roku z inicjatywy członków Koła nr 1 przy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie  kilka razy do roku, organizowane są kiermasze „Książka za 1 zł”.  Mają one na celu nie tylko popularyzację czytelnictwa, ale również wsparcie macierzystej placówki przez gromadzenie funduszy na zakup cennych materiałów do jej zasobów.


 
Źródło: http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/

 

Bodźcem do zorganizowania kiermaszu „Książka za 1 zł” była świadomość istnienia wielu „opuszczonych” książek, które trafiały do Książnicy z różnych źródeł, głównie z likwidowanych księgozbiorów domowych.  Zgodnie z wytycznymi, dotyczącymi otrzymywanych darów i polityką gromadzenia, w pierwszej kolejności biblioteka uzupełniała braki w swoich zbiorach.  Następnym etapem jest przekazanie książek w ramach wymiany międzybibliotecznej. Pozostałe „niezagospodarowane” książki dotąd przeznaczano na makulaturę. W 2006 roku Koło nr 1 OS SBP  postanowiło zrobić z nich użytek organizując kiermasz “Książka za 1 zł”.  Obecnie książki z likwidowanych księgozbiorów domowych gromadzone i selekcjonowane są przez Koło nr 1 OS SBP, które oddaje do zbioru macierzystej biblioteki wyselekcjonowane tytuły, a resztę przekazuje na kiermasz, który cieszy się ogromna popularnością wśród szczecinian. Dzięki uzyskanym pieniądzom Koło realizuje działalność filantropijną  dokonując zakupu książek dla dzieci do Biblioteki Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie oraz  Hospicjum dla Dzieci św. Jana Ewangelisty w Szczecinie. Staje się również mecenasem dla Książnicy Pomorskiej przez zakup cymeliów do jej zasobu bibliotecznego. Do końca 2016 roku udało się dokonać tego rodzaju zakupów za prawie 40 tysięcy zł. Wśród nich znalazły się m.in.: pomeranica do kolekcji starych druków np. dwa dzieła o tym samym tytule – Conceptus epistolici (z 1616 i 1617 r.) – autorstwa teologa luterańskiego ze Szczecina Davida Reutza, cenne mapy do zbiorów kartograficznych - np. plan Szczecina z 1938 r. (Plan der Stadt Stettin), muzykalia - np. unikatowa fotografia szczecińskiego kompozytora i muzyka wojskowego Richarda Henriona (1854-1940) do kolekcji zbiorów muzycznych, a także rękopisy i archiwa znanych szczecinian - np. Haliny Lizińczyk, czy Dariusza Bitnera do kolekcji rękopisów.

Uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz 70-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Pomorzu Zachodnim zorganizowane przez Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego SBP stały się okazją do prezentacji przekazanych Książnicy zabytkowych materiałów. Wystawa stanowiła poglądowy wybór wieloletnich darów, pokazujący najbardziej interesujące i efektowne egzemplarze, przekazane do kolekcji poszczególnych Sekcji Oddziału Zbiorów Specjalnych Książnicy Pomorskiej. Pierwsza odsłona wystawy eksponującej zakupione obiekty miała miejsce w trakcie inauguracji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w woj. zachodniopomorskim (5 maja 2017). Można ją było oglądać również w trakcie Kongresu Bibliotek Pomorza Zachodniego (21 czerwca 2017). Publiczności Książnicy Pomorskiej udostępniona była ona do 31 sierpnia 2017 roku.Wystawa: W złotówce siła - SBP wzbogaca zasoby Książnicy Pomorskiej. [Kiermasze Koła 1 Oddziału Szczecińskiego SBP na rzecz Książnicy Pomorskiej], Książnica Pomorska w Szczecinie - sala im. Zbigniewa Herberta, 05.05.-23.06.2017; sala Pod Piramidą, 23.06.-31.08.2017.

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie wystawy: kurator - Sylwia Matejek (Dział Udostępniania Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, przewodnicząca Koła 1 przy Książnicy Pomorskiej / Oddz. Szczeciński SBP, członkini Zarządu Oddziału Szczecińskiego i Okręgu Zachodniopomorskiego SBP); wybór materiałów/opracowanie opisów - Małgorzata Mazikiewicz, Ewa Pierzchała, Alicja Łojko, Jolanta Liskowacka;  opracowanie graficznie – Hanna Dąbrowska.

Tekst:  Sylwia Matejek, Marta Kurzyńska.
Fot.: Jan Surudo,  Gazeta Wyborcza / Szczecin (ep, Kiermasz książek na wakacje za 1 zł, 06 lipca 2017 [online]: http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin).

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP