Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Kulturalny Bilet Wolontariusza - do połowy listopada

Data dodania: 31.10.2017

Kulturalny Bilet Wolontariusza - do połowy listopada

Do 15 listopada br. trwa nabór instytucji do inicjatywy „Kulturalny Bilet Wolontariusza”, której organizatorami są Narodowego Centrum Kultury i Fundacji Kronenberga przy City Handlowy. Kulturalny Bilet Wolontariusza to inicjatywa towarzysząca II Ogólnopolskiej Konferencji „Wolontariat w Kulturze”. Jej nadrzędnym celem jest docenienie pracy wolontariuszy, zarówno tych działających w ramach instytucji kultury, jak i angażującym się w innych obszarach.

Akcja polega na tym, że od 1 grudnia 2017 r. do 7 stycznia 2018 r. wybrane instytucje kultury z całego kraju udostępnią pulę darmowych wejściówek na zwiedzanie, uczestniczenie w spektaklach, koncertach, warsztatach czy też innych specjalnie przygotowanych wydarzeniach kulturalnych. Udział w inicjatywie mogą wziąć też te instytucje, które jeszcze nie wprowadziły systemu wolontariatu do swoich struktur.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP