Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Nagroda roczna pracowników instytucji kultury w regulaminie

Data dodania: 02.11.2017

Nagroda roczna pracowników instytucji kultury w regulaminie

W instytucji kultury zatrudnionych jest 8 osób, nie ma więc obowiązku wprowadzania regulaminu wynagradzania. Dyrektor chce w planie finansowym jednostki zaplanować nagrody roczne dla pracowników. Czy w takim przypadku należy jednak wprowadzić regulamin wynagradzania?

Jeżeli nagrody roczne mają być przyznane wszystkim pracownikom, to konieczne jest wprowadzenie regulaminu wynagradzania, nawet jeśli jego treść miałaby obejmować tylko te nagrody.

Instytucja kultury nie ma obowiązku wprowadzania regulaminu wynagradzania, jeśli zatrudnia 8 osób. Tak stanowi art. 772 § 1 i 12 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp). Oprócz kp, zasady wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury i przyznawania im innych świadczeń z tą pracą związanych określa art. 31‒31c Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej). Wymienia ona jedynie:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • dodatek za wysługę lat,
  • dodatek funkcyjny,
  • dodatek specjalny,
  • nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy,
  • dodatkowe wynagrodzenie pracowników artystycznych,
  • nagrodę jubileuszową,
  • odprawę emerytalną.

Jeżeli pracodawca chce kształtować składniki wynagrodzenia pracowników korzystniej niż ustawa o działalności kulturalnej poprzez zwiększenie ich stawek lub przyznanie innych nowych składników, jak np. premie czy nagrody roczne, to na podstawie art. 31d ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej może to zrobić w:

  • układzie zbiorowym pracy lub
  • regulaminie wynagradzania.

Z treści tego przepisu wynika, że bez któregoś z tych aktów prawa wewnątrzzakładowego nie można wprowadzić innych niż wynikających z ustawy o działalności kulturalnej zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury i przyznawania im innych świadczeń z tą pracą związanych, ponieważ nie będzie podstawy prawnej do ich wypłacania. Dalej...

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP