Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Dotacja na zakup komputerów

Data dodania: 15.11.2017

Dotacja na zakup komputerów

Biblioteka otrzymała z Instytutu Książki dotację na zakup komputerów z programu Komputery dla Bibliotek 2017. Jak powinno wyglądać księgowanie wpływu dotacji i zakupu komputerów, jeśli ich wartość jednostkowa nie przekroczy kwoty 3500 zł? Komputery o niskiej wartości mogą spełniać definicję środków trwałych.

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby instytucji kultury (art. 3 ust. 1 pkt 15 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości). Wpływ dotacji na sfinansowanie nabycia środków trwałych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów z zachowaniem zasady ostrożności (art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości).

A zatem wpływ dotacji biblioteka powinna ująć zapisem:

  • Wn 130 „Rachunek bankowy”,
  • Ma 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

Czytaj dalej...

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP